Certificaat of diploma

 

De trainersopleidingen bestaan uit verschillende modules die je kunt volgen. Het gaat hierbij op dit moment om de volgende modules: H/F jeugd, E/D jeugd, C/B jeugd, A jeugd, senioren, keepers en coachen . Er zullen in de loop van de tijd nog meerdere modules worden ontwikkeld, die jij als trainer kunt volgen. Het is voor jou als trainer mogelijk om je te specialiseren in een doelgroep (of meerdere doelgroepen) en hiervoor je certificaat te behalen. Daarnaast is het ook mogelijk om breder te worden opgeleid en een diploma te halen. Via de pictogrammen onderaan deze pagina zie je per opleiding hoe jij een diploma kunt behalen of een certificaat. Daarnaast vind je in onderstaande tekst uitleg over de mogelijkheden hierin.

Certificaat 
Binnen de Handbaltrainer 2 opleiding is het mogelijk om alle modules die hier boven worden genoemd te volgen. Hierbij geldt dat alle modules zijn gericht op teams binnen de breedtesport. Omdat sommige van de hierboven genoemde modules enkel actief zijn in de breedtesport, betekent dit dat je na het volgen van deze modules een certificaat kan behalen. Dit geldt voor de modules H/F jeugd en E/D jeugd. Wanneer jij je wilt specialiseren in (één van deze) doelgroepen en zowel de theorie áls praktijk hebt gevolgd, kan je het certificaat voor deze modules downloaden.

Omdat voor de overige modules geldt dat deze leeftijdscategorieën ook actief zijn in de wedstrijdsport geldt dat voor de modules C/B jeugd, A jeugd, keepers en coachen de modules van de Handbaltrainer 2 opleiding de basis vormen voor de vervolgmodules van de Handbaltrainer 3 opleiding. Dus, wil jij specialiseren in bijvoorbeeld de A-jeugd en het certificaat behalen? Dan volg je eerst de module A-jeugd van de Handbaltrainer 2 opleiding, waarna je een (tussentijds) certificaat behaald en vervolgens volg je deze module van de Handbaltrainer 3 opleiding. Na het afronden van de module binnen de Handbaltrainer 3 opleiding, ontvang je het eindcertificaat ter bewijs van afronding. 

Diploma 
Om het Handbaltrainer 2 diploma te behalen zijn er drie modules verplicht om te volgen, namelijk de modules: H/F trainer, keeperstrainer en coachen. Aanvullend op deze drie modules kies je zelf nog twee modules. Wil je meerdere modules volgen? Dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Wanneer je alle theorie en praktijk van de door jouw gekozen modules hebt gevolgd, sluit je af met één overkoepelende toets. Deze toets gebeurt online en test of je de opgedane kennis kan toepassen. Nadat jij voldoende ervaring hebt opgedaan met je praktijkbegeleider, sluit je de opleiding af met een Proeve van Bekwaamheid. Het behalen van het diploma is van belang wanneer jij je breed wilt ontwikkelen of van plan bent om een vervolgopleiding te gaan starten. Voordat je kunt starten met de Handbaltrainer 3 opleiding, is het van belang dat jij het Handbaltrainer 2 diploma in het bezit hebt. 

Voor het behalen van het Handbaltrainer 3 diploma geldt dat je een generiek programma volgt gedurende één seizoen. Tijdens dit programma volg je verschillende Masterclasses, doorloop je online theorie en volg je een aantal fysieke bijeenkomsten. Je hebt daarnaast de mogelijkheid om een aantal modules extra te volgen, dit is echter niet verplicht. Wil jij je kennis tijdens de opleiding nog verder verbreden, omdat je bijvoorbeeld een A-jeugdteam traint en hier nog meer specifieke kennis over wilt opdoen? Dan is dit mogelijk! 

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je ons bereiken via opleidingen@handbal.nl of 06-30599092

Handbaltrainer 2 opleiding

 

Handbaltrainer 3 opleiding

 

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier