Taak: Deze commissie heeft tot taak de berechting in hoogste ressort, van klachten (aangiften).           

Functie                                 Naam
Algemeen voorzitter           Dhr. mr. R. Wijling
Lid                                          Dhr. A. Holierhoek
Lid                                          Dhr. W. Meijer
Lid                                          Mevr. Mr. K. Tilleman
Lid                                          Dhr. T. Verhoeve
Lid                                          Dhr. Mr. M. Vos 

Ambt. secretaris                  Dhr. L. Pietersen