Competitienieuws

Teamopgaven / rugnummers
Alleen bij de E en F jeugd is een teamopgave van 5 spelers voldoende. Bij alle overige categorieën dient de teamopgave minimaal 8 spelers te bevatten. Wij attenderen alle verenigingen op het feit dat de teamopgaven gevuld dienen te zijn met namen van speler/speelsters die daadwerkelijk in dat team spelen. Rug- en borstnummers zijn verplicht vanaf C-Jeugd.

Het invoeren van de spelersnamen op de teamopgaven kan alleen in Sportlink Club gedaan worden en moet uiterlijk 2 weken voor de eerste competitiewedstrijd gedaan zijn. Het invoeren van de rugnummers kan zowel in Sportlink Club als in de Sportlinked app gedaan worden.
Door aan iemand de functie “teammanager” toe te wijzen per team, kan deze de rugnummers invoeren via de app. Deze worden dan standaard overgenomen op het DWF voor het gehele seizoen en kunnen uiteraard ook tussentijds nog gewijzigd worden. Klik hier voor de handleiding van Sportlink inzake de functie “teammanager”. 

Verplaatsen wedstrijden
Breedtesport wedstrijden kunnen door de verenigingen zelf in onderling overleg gewijzigd worden via de wijzigingsmodule in Sportlink Club > Wedstrijden kunnen alleen verplaatst worden met wederzijds goedvinden. Is de tegenstander niet akkoord dan blijft de wedstrijd staan op de oorspronkelijke datum/tijd.

Wedstrijdsport mag op het veld ook verplaatst worden onder die strikte voorwaarden dat de verplaatsing minimaal een week voor de (oorspronkelijke c.q. nieuwe) speeldatum aan ons kenbaar is gemaakt en de club die de wedstrijd (naar midweeks) wil verplaatsen, deze zelf voorziet van een bondsscheidsrechter in het geval reeds aangestelde scheidsrechter(s) niet mee kan werken aan verplaatsing. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de wedstrijd als niet verplaatst beschouwd.

Wijzigingen in de wedstrijdsport moeten door de thuisspelende vereniging worden doorgegeven via dit wijzigingsformulier.

Digitaal Wedstrijdformulier
De spelersopgaven dienen voor aanvang van de wedstrijd gecontroleerd te worden en de uitslag dient direct na afloop ingevoerd te worden door de scheidsrechter. Als de app om een of andere reden niet gebruikt kan worden, dan moet de scheidsrechter de uitslag alsnog invoeren. Dat geldt zowel voor de wedstrijdsport (o.a. voor publicatie in de pers) als voor de breedtesport. Dit dient uiterlijk zondagavond voor 20.00 uur te gebeuren. Als een wedstrijduitslag per ongeluk verkeerd is ingevoerd, dan is een mail naar competitie@handbal.nl voldoende om deze te laten controleren op het wedstrijdformulier en te laten corrigeren.

Dispensaties:
Spelers aan wie dispensatie is verleend mogen alleen uitkomen in het team waarvoor deze dispensatie is verleend. Zodra zij meespelen in een ander (lees hoger) team komt de dispensatie te vervallen. Teams met dispensatiespelers kunnen geen aanspraak maken op het kampioenschap c.q. zijn uitgesloten voor het spelen van een NK. Uitslagen van dispensatieteams tellen wel gewoon mee voor de eindstand.

Spelerskaartjes / pasfoto’s
Indien de pasfoto van een speler ontbreekt verschijnt deze niet op het DWF en kan deze dus ook niet gecontroleerd worden.
Alle bondsleden zijn verplicht een recente pasfoto op hun digitale spelerspas te hebben!

Een foto vervangen kan alleen in de competitievrije periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Verenigingen kunnen dit doen via Sportlink Club. Leden kunnen ook zelf in deze periode een pasfoto toevoegen via de app.
Een foto toevoegen bij een lid waarbij nog geen foto staat kan altijd (let op, eenmaal toegevoegd kan deze niet meer gewijzigd worden!) De foto van een lid moet identiek zijn aan het uiterlijk van het lid.

Tijdens de competitieperiode kan een foto alleen door de bond gewijzigd worden, in incidentele gevallen kunnen wij dit op verzoek aanpassen.

Lidmaatschap
Wij wijzen alle verenigingen op het feit dat iedereen die op welke wijze dan ook deelneemt aan het competitiegebeuren, lid moet zijn van het NHV. Dit geldt voor alle categorieën van F-jeugd tot en met senioren. Niet spelende leden (scheidsrechters, coaches, tijdwaarnemers, begeleiders, functieleden, etc.) kunnen geregistreerd worden zonder spelactiviteit. De kosten hiervoor bedragen € 10,– per jaar. Deze leden vallen dan ook onder de (secundaire) NHV-verzekering en kunnen gebruik maken van de app.

Uitslagen/standen E-F jeugd;
Uit oogpunt van spelplezier zullen uitslagen en standen van de E en F jeugd niet worden gepubliceerd. Spelplezier & leren is in deze categorie belangrijker dan winst of verlies. Uitslagen dienen wel in het DWF ingevoerd worden.

Website/HandbalNL app
Bij geschillen is het competitieprogramma in Sportlink Club bindend, hier staat altijd het meest actuele programma vermeld.

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier