Dispensatie

Als je bij de opgave van jeugdteams gebruik wilt maken van dispensatie(s) (maximaal 2 per team en maximaal 1 jaar te oud), vul dan gelijktijdig met de inschrijving het aanvraagformulier voor dispensatie(s) in voor het nieuwe seizoen! We verzoeken jullie een apart aanvraagformulier voor iedere dispensatiespeler in te vullen met een korte motivatie. Een team met dispensatiespeler(s) speelt in principe in de breedtesport. Dispensatiespelers in de jeugddivisie en topklasse worden alleen maar toegestaan indien er anders geen volwaardige jeugddivisie c.q. topklasse geformeerd kan worden. De uitslagen en standen van teams met dispensatiespelers (ook in de jeugddivisie en topklasse) worden gehandhaafd, dit op verzoek van de verenigingen. Deze uitslagen tellen mee in de eindranking. Teams met dispensatiespelers kunnen echter geen kampioen worden, niet promoveren en niet deelnemen aan het NK. Dispensatiespelers mogen alleen spelen in het team waarvoor dispensatie is verkregen. Speelt een dispensatiespeler in een ander team dan waarvoor dispensatie is verleend, vervalt de verleende dispenstatie.

LET OP: In de landelijke A jeugddivisie zijn GEEN dispensatiespelers toegestaan.