Functie       Naam
Lid                mevr. Rachelle Philipsen
Lid                dhr. Ronald Thijssen
Lid                dhr. Arjan Spoelman
Lid.               dhr. Alexander Plum

Voor vragen aan de financiële commissie kan gemaild worden naar: fincom@handbal.nl