Stap 3: Begeleiden op de club

Begin met een heldere visie over trainersbegeleiding en geef het een plek in het technisch beleid van de club. Door de begeleiding kunnen trainers en coaches zich beter ontwikkelen, waardoor ze meer plezier ervaren. Dit straalt ook af op hun sporters! Aandacht geven en serieus begeleiden leidt tot een positieve clubcultuur. Veel jonge sporters haken af omdat ze geen plezier meer ervaren en te weinig leren. Ze zijn ontevreden over de trainingen, de trainers en de sfeer op de club. Trainersbegeleiding is de meest effectieve manier om dit structureel te veranderen. Maak werk van trainersbegeleiding! Door het aanstellen van twee of drie trainersbegeleiders die trainingen en wedstrijden bezoeken, goed observeren en feedback geven, leg je de basis voor een positief beleid. 

Wat levert het op
– Trainers en sporters blijven zich ontwikkelen en ervaren meer plezier. 
– Trainers en sporters blijven langer bij de club
– Een positief imago van de club

Trainersbegeleiding hoe begin je?
Is dit de koers die je club wil varen? Zoek de juiste trainersbegeleiders. Zorg voor een zorgvuldige introductie. Of… ga eerst in gesprek met iemand van de sportbond, de gemeente of een opleider van de academie voor Sportkader.

Zes stappen
1. Zorg voor een heldere visie binnen jouw club
2. Zorg voor draagvlak en besluit binnen het bestuur en de technische commissie
3.Zoek een geschikte trainersbegeleider
4. Introduceer de trainersbegeleider, zodat iedereen weet wat zijn/haar taken zijn
5. Positioneer en support de trainersbegeleider
6. Evalueer regelmatig en stel eventueel bij

Wie kan trainersbegeleider worden? Een goede trainersbegeleider…
…heeft een open en coachende houding;
…is positief, inspireert en bouwt voort op wat goed gaat;
…zorgt voor meer plezier en zelfvertrouwen bij de trainers die hij/zij begeleidt;
…kijkt en luistert goed en laat zich daarbij niet leiden door eigen emoties;
…legt de focus op de pedagogische-didactisch aspecten van de trainersrol;
…kan observeren en op basis daarvan opbouwende en leerzame feedback geven;
…geeft tips en suggesties die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Waar vind je een goede trainersbegeleider?
op de club; ze lopen er vast rond; mensen die het in zich hebben ene goede trainersbegeleider te worden en daarmee hun kwaliteiten voor de club kunnen inzetten. Dat hoeven geen mensen te zijn die sporttechnisch doorkneed zijn, misschien zelfs wel niet. Het zijn vooral mensen die een mensgerichte, coachende basishouding hebben, constructief feedback kunnen geven en weten dat sportplezier een voorwaarde is voor ontwikkeling. Vaak zijn het mensen die beroepshalve al een coach- of pedagogische rol vervullen. Nogmaals: een opleiding tot trainersbegeleider is leuk, leerzaam en helpt enorm om een goede start te maken met trainersbegeleiding op de club. Maar wat ook kan.. In steeds meer gemeenten worden buurtsportcoaches van het gemeentelijk sportservice bureau geschoold om bij verenigingen de rol van trainersbegeleider (of clubkader coach) te vervullen. Dus naast de eerste variant (mensen van de club) is dit ook soms een mogelijkheid. Informeer bij de gemeente of dat voor jullie vereniging een optie is.