Taak: Deze commissie heeft tot taak de berechting in eerste aanleg, van klachten (aangiften). 

Functie                                    Naam
Algemeen voorzitter                 Dhr. mr. A. Hommen
Lid                                         Mevr. I. Bosgra
Lid                                         Mevr. mr. K. Dam
Lid                                         Dhr. mr. I.D.C.J. van Driel
Lid                                         Mevr. Mr. L. Hauwert
Lid                                         Dhr. H. Kruse
Lid                                         Dhr. G. van Oel
Lid                                         Dhr. A. Portengen
Lid                                         Dhr. H. Schrijver

Ambtelijk secretaris           Dhr. L. Pietersen