Speelwijze E-jeugd: verdedigen om de bal te veroveren

In seizoen 2014-2015 is het NHV gestart met het invoeren van een nieuwe speelwijze bij de jeugd t/m 12 jaar. Op verschillende manieren is hier aandacht aan besteed, in de praktijk is het toepassen van de nieuwe speelwijze nog niet altijd even makkelijk. Ook het NHV heeft in de loop der tijd de formulering van de regels aangepast. De visie is echter hetzelfde gebleven.

Spelen binnen de spelvisie betekend aanvallen om te scoren, verdedigen om zo snel mogelijk de bal te veroveren. 

  • Verdediging speelt 1 op 1 op eigen helft.
    Wanneer een verdedigende partij de bal wil veroveren, moet je in de buurt van een aanvaller zijn om dit te doen. Om de eventueel mindere partij te beschermen kunnen de aanvallers op eigen helft veilig de bal over spelen.

  • Verdediger heeft altijd oog voor zowel de bal als de aanvaller.
    Om de bal te veroveren, moet je deze altijd zien. Een verdediger stelt zich zo op dat deze zowel de tegenstander ziet waar hij de bal wil veroveren én ook altijd de bal ziet.
  • Persoonlijke dekking van een speler is niet toegestaan en kan progressief bestraft worden.
    Zoals in het vorige punt beschreven: het doel van verdedigen is de bal veroveren. Wanneer je alleen oog hebt voor de aanvaller en deze door persoonlijk dekking uitsluit van het spel, zie je de bal niet en zal je deze dus niet veroveren.

In deze flyer staan alle regels kort. 
Deze punten zijn ook te bekijken in dit filmpje.