Toelichting stand van zaken Nationaal Sportakkoord

Toelichting stand van zaken Nationaal Sportakkoord

Beste handbalvrienden,

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de Toekomst” besloot het kabinet in het najaar van 2018 om een Sportakkoord te sluiten met de georganiseerde sport, het bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Doel van het Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken.

Het Nationale Sportakkoord krijgt de komende maanden een concrete uitwerking in lokale Sportakkoorden. Begin maart heeft de minister de Tweede Kamer, middels een kamerbrief, geïnformeerd over de implementatiestrategie van het Sportakkoord én is de brief met de intentieverklaring voor sportformateurs en uitvoeringsbudget naar alle gemeenten verstuurd. Hiermee is de implementatie van het Sportakkoord gestart. Een grote mijlpaal!

De Rijksoverheid roept op om in iedere gemeente een lokaal Sportakkoord te maken. Daarin worden afspraken gemaakt over de toekomstplannen op het gebied van sport voor de jaren 2019, 2020 en 2021. De afspraken zijn in ieder geval tussen de gezamenlijke sportverenigingen en de gemeente maar ook scholen, bedrijven en bijvoorbeeld fysiotherapeuten en huisartsen mogen meedoen aan het akkoord. Dat gebeurt allemaal onder leiding van een onafhankelijk voorzitter; de sportformateur. Elke gemeente kan bij de Rijksoverheid budget aanvragen voor deze sportformateur.

Een van de uitkomsten van het Sportakkoord moet zijn dat “de stem” van de sport op een goede wijze is georganiseerd in de gemeente, zodat zij een goede gesprekspartner van de gemeente kan blijven. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een Sportraad die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de gemeente. Wij juichen als NHV deze ontwikkelingen van het Sportakkoord zeer toe. Ons advies is om positief te reageren indien de gemeente jou uitnodigt om deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van het Sportakkoord. Maar neem gerust ook zelf het initiatief naar de gemeente om jouw belangstelling kenbaar te maken.

Indien je nog vragen hebt, dan verwijzen we je graag naar Alles over de Sport; een website waar alle kennis over sport en bewegen op één plek staat. Hier kun je ook het volledige Sportakkoord vinden. Er staat tevens een uitwerking op en de acties en deadlines die nodig zijn voor sportaanbieders om gebruik te maken van subsidies.

Vriendelijke groet,

NEDERLANDS HANDBAL VERBOND