Vier leden benoemd tot: Lid van Verdienste

Vier leden benoemd tot: Lid van Verdienste

Tijdens de laatst gehouden algemene ledenvergadering (bondsvergadering) van het NHV,16 juni jl., zijn onderstaande vier leden op voordracht van het bondsbestuur benoemd tot Lid van Verdienste van het NHV. Dit voor de vele jaren dat ze als scheidsrechter fungeren en daarnaast lid zijn geweest van de tuchtcolleges van het NHV.

 • Adri Holierhoek
  • Scheidsrechter NHV 1986 – heden op ere- en 1e divisie niveau
  • Lid Tuchtcommissie, strafkamer 1 1995 – 2007
  • Lid Tuchtcommissie 2007 – 2010
  • Lid Commissie van Beroep NHV 2010 – 2019 (reglementair aftredend)
 • Henny Schrijver
  • Scheidsrechter NHV 1986 – eredivisieniveau en heden 1e divisie en lager (wedstrijdsport). Sinds 1989 koppel met Tonny Lubbers
  • Lid Straf en Protestcommissie voormalige afdeling IJsselstreek 1991 – 1994
  • Lid Tuchtcommissie, strafkamer 2 1994 – 2007
  • Lid Commissie van Beroep 2007 – 2010
  • Lid Tuchtcommissie NHV 2010 – 2019 (reglementair aftredend)
 • Wim Meijer
  • Scheidsrechter NHV 1967 – heden op niveau wedstrijdsport
  • Secretaris Straf en Protestcommissie voormalige afdeling Gelderland 1991 – 1993
  • Lid Tuchtcommissie, strafkamer 2 1993 – 2007
  • Lid Tuchtcommissie 2007 – 2010
  • Lid Commissie van Beroep NHV 2010 – 2019 (reglementair aftredend)
 • Naast bovengenoemde leden van de beide tuchtcolleges is ook mr. Remko Wijling benoemd tot Lid van Verdienste van het NHV. Dit voor de vele jaren dat hij lid is geweest van
  • De werkgroep Reglementen NHV 2016 – 2019
  • De Tuchtcommissie NHV 2005 – 2010
  • Als voorzitter Commissie van Beroep NHV heeft gefungeerd van 2010 – 2019 (reglementair aftredend)
  • Als voorzitter Commissie van Beroep van de BENE-League heeft gefungeerd 2016 – 2019 (reglementair aftredend).

De bijbehorende oorkonde en speld zijn hem op een ander moment overhandigd.