Meld je nu aan voor de projectgroep sportiviteit en respect

Meld je nu aan voor de projectgroep sportiviteit en respect

Het NHV draagt een grote verantwoordelijkheid om sportiviteit en respect op en rond de velden te waarborgen en te stimuleren. Om te bereiken dat er op de velden een gevoel ontstaat van “handbal om van te houden” is het NHV voornemens een meervoudige aanpak te ontwikkelen.

Aanpak risicoverenigingen

  1. De aanpak van deze verenigingen is er op gericht om verenigingen (weer) een veilige plek te laten zijn voor iedereen die geniet van het handbal.
  2. Bij een opeenstapeling van negatieve signalen zal het NHV het gesprek met betreffende vereniging aangaan, om er samen (NHV en vereniging) voor te zorgen dat de kern van de eventuele problemen wordt aangepakt. Het NHV ondersteunt de betrokken vereniging om de problemen op te lossen.

Samenstellen projectgroep
Om dit verder uit te werken, wil het NHV een werkgroep samenstellen bestaande uit medewerker VSK: Henne van Es (die tevens als voorzitter zal fungeren), de ambtelijk secretaris Tuchtrecht: Luc Pietersen, en vier vertegenwoordigers namens verenigingen die hier beleid voor gaan ontwikkelen. Want we doen dit samen!

Heb jij als bestuurder van een vereniging interesse om in de werkgroep zitting te nemen? Stuur dan een email aan h.van.es@handbal.nl.

Wij kijken met belangstelling uit naar jouw reactie.