BENE-League Handball, nieuwe structuur

BENE-League Handball, nieuwe structuur

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en de Koninklijke Belgische Handbal Bond (KBHB) hebben na overleg de beslissing genomen om de BENE-League competitie voort te zetten voor de volgende 4 seizoenen.

De aangescherpte doelstelling van de BNL-competitie streeft er naar om een kwalitatieve “opleidingscompetitie” uit te bouwen waarbij het accent komt te liggen op de jeugdopleiding en talentontwikkeling ten voordele van club, supporters, media, partners en de nationale (jeugd)selecties.

Komend seizoen bestaat de BENE-League uit 11 clubs; 5 Nederlandse en 6 Belgische. In seizoen 2021-2022 zal dit weer zes om zes zijn.  Om de organisatie efficiënter, kwalitatiever en professioneler in te vullen hebben de bonden gezamenlijk besloten een nieuwe structuur neer te zetten bestaande uit een Raad van Toezicht (RvT), een professioneel BENE-League Manager en een BENE-League Platform.

De RvT zal toezien op de realisatie van de doelstellingen en bestaan uit een onafhankelijke voorzitter en één vertegenwoordiger van het NHV en één van de KBHB. Als voorzitter is Michel Kranzen aangesteld, de vertegenwoordigers van beide bonden zijn Bernard Bullens (secretaris van het NHV) en Jean-François Hannosset (voorzitter van de KBHB, per 01-08-2020). Michel Kranzen heeft een rijke handbalachtergrond als speler en coach van vele nationale selecties van de KBHB. Naast het voorzitterschap is hij werkzaam als interim-manager met een rijke staat van dienst. “De BENE-League dient de garantie te zijn op de verzameling van het beste wat het handbal in de lage landen te bieden heeft zowel sportief als organisatorisch. De uitstraling als kwalitatieve opleidingscompetitie is een noodzaak om onze talenten maximaal kansen te geven en zorgt voor een solide basis voor de ontwikkeling van de clubs. De respectievelijke nationale ploegen zullen er alleen maar van profiteren” zegt Michel Kranzen.

Hiernaast wordt een professioneel manager van de BENE-League aangesteld, die de organisatie en de uitstraling van de BENE-League zal coördineren. De aanstelling van de BENE-League manager zal in juni gebeuren.

De laatste toevoeging is de installatie van een “BENE-League Platform”; een overlegstructuur tussen alle deelnemende clubs met een adviesfunctie naar de RvT.

De oprichting van de Raad van Toezicht heeft als gevolg dat de BENE-League Board zal ophouden te bestaan.