Veel gestelde vragen over het Coronavirus en Handbal

Veel gestelde vragen over het Coronavirus en Handbal

Op 31 maart heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen.
We hebben de vragen die binnenkomen gebundeld in dit overzicht en zullen dit continue aanvullen.

Bezetting bondsbureau
Is het bondsbureau en zijn de medewerkers van het NHV bereikbaar?
Het NHV volgt als werkgever de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat de medewerkers zoveel mogelijk thuis werken, maar wel goed bereikbaar zijn via de mobiele telefoon. Het centrale nummer 026-7071420 is bereikbaar.

Protocollen
Klik hier voor het protocol verantwoord sporten.
Klik hier voor de FAQ over het handbalspecifiek protocol.
Klik hier voor het Arbitrageprotocol. 
Download hier de posters die zijn ontwikkeld met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters. (Scroll naar beneden op de pagina)

Ledenvergadering NHV verplaatst naar het najaar.
Het NHV heeft de geplande Algemene Leden Vergadering in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus verplaatst naar het najaar 2020. Voorlopig gaat het bestuur uit dat het dan mogelijk is om weer een fysieke ledenvergadering te organiseren. Indien dat niet mogelijk is zal het bestuur een Algemene Leden Vergadering organiseren conform de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de Tijdelijke wet COVID-19. Klik hier voor meer informatie.

Ledenvergaderingen handbalverenigingen
Bij veel handbalverenigingen staat in het voorjaar een ledenvergadering geprogrammeerd. In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is het niet mogelijk om die fysiek te houden. Verenigingen hebben de mogelijkheid om de ledenvergadering uit te stellen of op een digitale wijze in te richten. Daarvoor is de Tijdelijke wet COVID-19 aangenomen. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingen
Alle opleidingen van het NHV zijn afgelast tot 1 juni. Wij zijn de mogelijkheden tot het geven van online opleidingen aan het onderzoeken.

Zaalhuur
Ook krijgen wij de vragen hoe om te gaan met de kosten die je als vereniging hebt gemaakt om de zaal te huren voor de resterende wedstrijden.

De huidige coronacrisis heeft een forse impact op de liquiditeitspositie van veel verenigingen. Veel verenigingen huren hun sportaccommodatie direct of indirect van de gemeente. Daarom heeft NOC*NSF samen met de sportbonden, waaronder het NHV, de Vereniging Sport en Gemeenten per brief gevraagd om via de VNG de Nederlandse gemeenten op te roepen het innen van huur voor sportaccommodaties uit te stellen en deze problematiek en mogelijke compensatie via gemeenten te bespreken met de Rijksoverheid.

Contributie van leden aan verenigingen
Alle verenigingen, waaronder het NHV, worden geconfronteerd met doorlopende (vaste) kosten en terugvallende inkomsten. De contributiebijdragen van leden is voor handbalverenigingen van belang om die kosten te dekken en de meeste handbalverenigingen vragen dan ook terecht aan hun leden om deze verplichting na te komen. Dat geldt ook voor het NHV.

Tegelijkertijd gaan veel handbalverenigingen op zoek naar besparingen. We adviseren om in ieder geval met de verhuurder in gesprek te gaan over het annuleren van de zaalhuur. Uiteraard zullen wij, samen met de andere bonden en NOC*NSF, aandacht blijven vragen voor de uitdagingen van de breedtesport en de gemeenten te verzoeken om de verenigingen ruimhartig tegemoet te komen.

Contributie van verenigingen aan het NHV
Met referte aan de vragen rondom de verenigingsbijdragen aan sportbonden om de bijdragen voor deze maanden voor hun verenigingen niet te innen het volgende:

Iedere sportbond heeft zijn eigen structuur betreffende bondscontributie en hetzelfde ten aanzien van de vermogenspositie van de sportbonden. Ook de dienstverlening aan de aangesloten verenigingen is voor iedere sportbond verschillend en daarmee ook de keuzes die de verschillende sportbonden maken.
Het NHV heeft altijd als uitgangspunt gehad dat de organisatie van handbal zo kosten neutraal mogelijk wordt georganiseerd middels de teambijdrage. Er wordt hier niet meer gevraagd dan nodig voor de organisatie van de handbalsport waarbij de kosten voor de baten uitgaan omdat de organisatie hierop wordt ingericht. De bijdrage per lid voor het NHV is een relatief klein bedrag ten opzichte van de totale contributiestructuur van de verenigingen ook hier geldt dat het NHV deze altijd zo laag als mogelijk houdt waarbij de kwaliteit van de dienstverlening met het organiseren van handbal activiteiten centraal staat. Uiteraard zal de scheidsrechterafrekening lager uitvallen aangezien deze kosten niet worden gemaakt en de scheidsrechter kosten worden altijd al omgeslagen naar de werkelijke kosten.

Jullie zijn een vereniging en wij zijn met elkaar als handballers verenigd in het NHV. Wij missen inkomsten door het niet kunnen organiseren van wedstrijden en zullen alles op alles moeten zetten om met elkaar hier door te komen.
Wij gaan ervan uit dat onze leden beseffen dat wij als team er voor elkaar moeten zijn, zowel voor jullie als vereniging en als verenigingen voor het NHV. Wij vertrouwen op de teamspirit van onze sport zodat wij geen vereniging hoeven te verliezen door deze crisis!

Noodloket voor ondernemingen ook toegankelijk voor sportverenigingen en sportondernemers
Lees hier alle informatie over het noodloket. 

Scouting dagen jongens
Hoe gaat het met de scouting dagen die gepland staan op 9 en 16 mei?
De scouting dagen voor de jongens met geboortejaar 2004-2005 die in mei zouden plaatsvinden gaan in verband met het coronavirus niet door. Deze scouting dagen zullen onder voorbehoud worden verplaatst naar september 2020, hierover volgt nog een bericht.

Schoolhandbal
De regionale finales en het NK Schoolhandbal zijn afgelast.
 

Interlands Dames en Heren opgeschort
De Coronacrisis treft de hele wereld waardoor de Internationale Handbal Federatie (IHF) en de Europese Handbal Federatie (EHF) alle internationale wedstrijden tot 1 juni heeft geannuleerd. Er is hoop om de uitgestelde wedstrijden vanaf juni alsnog te spelen maar dat is afhankelijk van de nationale bonden, de beschikbaarheid van nationale selecties (denk aan reisverboden) en de nationale overheidsmaatregelen die per land uiteen lopen. Bij meer duidelijkheid communiceren we dat via onze website. Reeds gekochte kaarten blijven geldig.

Supportdesk NOC*NSF in tijden van corona 
Bij de supportdesk van NOC*NSF zijn de laatste weken honderden corona gerelateerde vragen binnen gekomen van sporters, sportclubs, sportbonden en gemeenten. Veel van de terugkerende vragen en antwoorden zijn inmiddels geland op deze FAQ. Los daarvan zijn er altijd unieke situaties en bijzondere vragen. Met een inmiddels goed op het coronadossier ingewerkt team helpt NOC*NSF op deze manier verschillende mensen en organisaties in de sportsector op weg. We merken dat steeds meer sportclubs zich melden met vragen over alle beschikbare regelingen etc. Gedurende de coronacrisis ontlasten we indien gewenst graag. Deze service van NOC*NSF wordt tijdens de coronacrisis kosteloos aangeboden. 

Checklist voor verenigingen
Corona heeft veel gevolgen voor sportverenigingen. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist van NOC*NSF brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

Wat wordt verstaan onder topsport
Topsporters die weer mogen trainen zijn sporters met A-, HP- en selectiestatus

Rijksoverheid
Klik hier voor de vele gestelde vragen over het Coronavirus en sport van de Rijksoverheid. 
Klik hier voor de algemene vragen over het Coronavirus en de maatregelen van de overheid. 

Mochten er aanvullende ontwikkelingen zijn, dan zullen wij die op onze website kenbaar maken. Mocht je een vraag hebben die nog niet beantwoord is hierboven, bel dan met het bondsbureau. Het centrale nummer 026-7071420 is bereikbaar.