Vacature Lid Licentiecommissie

Vacature Lid Licentiecommissie

Voor uitbreiding van de Licentiecommissie is het NHV op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Algemeen:
Hieronder lees je de taak- en functieprofielen van de leden van de Licentiecommissie.
In de beschrijving zijn doel, samenstelling, benoeming, kernactiviteiten en functie-eisen/-wensen opgenomen. Ook is beschreven op welke manier de commissies in verhouding staan tot het bondsbestuur NHV, het Topsport Platform en de BENE-League en eredivisieverenigingen NHV.  

Doel, samenstelling en benoeming

Leden Licentiecommissie:
De Licentiecommissie is een door de algemene ledenvergadering van het NHV benoemd onafhankelijk orgaan, wat met betrekking tot het vastgestelde Licentiereglement besluiten neemt. De commissie bestaat uit minimaal drie leden en wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris Licentiecommissie (hierna: secretaris).

De leden worden op voordracht van het bondsbestuur door de algemene ledenvergadering voor drie (3 jaar) benoemd. De maximale zittingstermijn is negen (9) jaar. De voorzitter wordt in functie benoemd.

De procescoördinatie en het voorbereidingstraject (van besluitvorming door de Licentiecommissie) wordt verricht door de secretaris. Hij/zij verzorgt de informatieverkrijging. Gelijker tijd en ter verhoging van de service kan de secretaris naar de verenigingen een signalerende en adviserende rol aannemen.

Kernactiviteiten:

 • beoordeelt de licentiecriteria per vereniging;
 • komt met de overige leden van de Licentiecommissie tot een eindoordeel van de licentieaanvraag;
 • evalueert jaarlijks de inhoud van de aanvragen en komt (eventueel) met verbeteringsvoorstellen;
 • in samenwerking met de Koninklijke Belgische Handbal Bond een licentiesysteem opstellen voor de clubs die deelnemen aan de BENE-League.

Functie-eisen/-wensen:

 • leden zijn bij voorkeur financieel deskundig en beschikken over een bedrijfskundige en/of juridische achtergrond (relevante kennis);
 • leden hebben affiniteit met het sportieve-, organisatorische/administratieve-, infrastructurele kader;
 • leden hebben affiniteit met de top van het handbal;
 • leden hebben geen onverenigbare functie(s) binnen het NHV als bedoeld in de statuten;
 • leden zijn voldoende beschikbaar en bereikbaar, telefonisch en per e-mail.

Indicatie tijdsinvestering:
Als lid van de Licentiecommissie vergader je maximaal vijf maal per jaar. De vergaderingen worden in onderling overleg vastgesteld. De zittingsduur is ongeveer drie uur. Daarnaast ben je regelmatig betrokken bij overleg en/of besluitvorming per mail/telefoon. 

 • de functie is onbezoldigd;
 • functioneringskosten kunnen worden gedeclareerd, conform NHV declaratiebesluit;

Contact:
Voor informatie kun je een email zenden naar licentie@handbal.nl, waarna contact met je opgenomen wordt.

Procedure werving, selectie en benoeming:
Tot 15 augustus 2020 kun je van je belangstelling blijk geven. Stuur je email met motivatie en cv naar licentie@handbal.nl. Tussen 22 augustus 2020 en 15 september 2020 vinden de gesprekken met leden van de Licentiecommissie plaats. Mocht je worden geselecteerd, dan gaat je motivatiebrief en cv inclusief voordracht naar het bondsbestuur NHV ter benoeming op de algemene ledenvergadering op 3 oktober 2020.