Verleden en toekomst van handbal staan centraal tijdens webinar NHV

Verleden en toekomst van handbal staan centraal tijdens webinar NHV

Op woensdagavond 23 september vond het webinar plaats als voorbereiding op de algemene ledenvergadering (ALV) van het NHV op zaterdag 3 oktober. Vanuit het bondsbureau gaven Sjors Röttger, Norman Uhlenbusch en Danny de Ruiter een toelichting op onder andere het seizoenverslag 2019-2020, het strategisch plan 2020+ en het seizoenplan 2020-2021. De deelnemers aan het webinar maakten gebruik van de mogelijkheid om via de chat vragen te stellen, die vervolgens ook direct beantwoord werden.

Het webinar is in de video hieronder in zijn geheel terug te kijken.

Klik hier om de presentatie over het strategisch plan te bekijken

Alle stukken voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 3 oktober op Papendal kun je hier vinden. Wij hopen veel verenigingen bij de ALV te ontmoeten!

Klik hier voor alle informatie over de ALV. 

Mocht je vragen hebben over het webinar, het strategisch plan of over de andere agendapunten die tijdens de ALV aan de orde komen, stuur dan even een mail naar bestuur@handbal.nl.