VOG Beleid NHV

VOG Beleid NHV

Het NHV heeft een VOG beleid opgesteld ter ondersteuning van de verenigingen. Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren, zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. 

Binnen het NHV zijn medewerkers (trainers/coaches) en vrijwilligers (begeleiders, wedstrijdofficials), die binnen de handbalsport zich op het niveau van machtsafhankelijkheid begeven. Denk hierbij aan trainers/coaches bij een team en wedstrijdofficials bij het (bege)leiden van wedstrijden. Voornoemde personen dienen zich te houden aan de door het NHV opgestelde gedragsregels, waaronder het aanvragen van een VOG. Wordt geen VOG aan medewerkers of wedstrijdofficials verstrekt, dan mogen voornoemde personen geen functie binnen het NHV uitoefenen.

Het NHV vraagt geen VOG aan voor trainers, coaches en begeleiders die lid zijn van een vereniging alsmede verenigingsscheidsrechters. Dit is de verantwoording van de verenigingen zelf. 

Verenigingen wordt geadviseerd een VOG aan te vragen voor: Trainers, coaches en begeleiders die lid zijn van een vereniging alsmede verenigingsscheidsrechters. Daarnaast kan dezelfde VOG aangevraagd worden voor  bestuurs- en/of commissieleden, die echter met verschillende onderdelen uitgebreid kan worden. 

Een vereniging kan bij het betrokken lid, in sportlink, onder diploma’s, een VOG aantekening toevoegen onder vermelding van datum afgifte, einde geldigheidsdatum en het nummer van de VOG.

Klik hier voor het volledige VOG beleid van het NHV.
Klik hier voor een matrix ter ondersteuning van het aanvragen van een VOG.

Als er vragen zijn kan je contact opnemen met Nico Hoogerwerf: n.hoogerwerf@handbal.nl