Nieuwe Online Masterclasses voor trainers

Nieuwe Online Masterclasses voor trainers

Het NHV organiseert de komende vijf weken nieuwe online Masterclasses voor trainers. De Masterclasses worden gegeven door de geslaagden van de EHF Master Coach opleiding van afgelopen jaar. Deelnemers ontvangen één licentiepunt. Je moet je voor iedere Masterclass los aanmelden via het aanmeldformulier. 

28 April – 20:00 uur
Frank van Ommen – EHF Master Coach
Thema: Oog- handcoördinatie
Niveau deelnemers = open
Kijk de Masterclass hier terug. 

Informatie over de Masterclass: In de handbalsport ziet men bij jeugdige veldspelers en keepers vaak allerlei technische fouten ontstaan op het gebied van vangen en werpen of stoppen. Niet alleen de bekende grond motorische eigenschappen en technische vaardigheden spelen hierbij een rol, ook oog-hand coördinatie is van belang.
Oog-hand coördinatie is het vermogen om acties uit te voeren die het gelijktijdige gebruik van ogen (zicht) en handen (beweging) vereisen. Dit thema biedt aanleiding tot de volgende onderzoeksvraag: “Is het mogelijk om de oog-hand coördinatie van handballers in de leeftijdscategorie 10 tot 15 jaar te verbeteren door middel van specifieke oefeningen?”

5 mei – 20:00 uur
Linde Panis & Jan van Kester –
EHF Master Coaches
Thema: Het Relatieve leeftijdseffect in de Talent Ontwikkeling van het Nederlandse en Belgische handbal
Niveau deelnemers = open
Kijk de Masterclass hier terug.

Informatie over de Masterclass: Handbal is een fysieke sport. Vroegrijpers hebben daardoor in een wedstrijd een voordeel t.o.v. laatrijpers. Ze blijken echter ook meer kans te hebben gescout te worden als talent. Dit voordeel komt mede door het feit dat er binnen de sport bij de scouting gewerkt wordt met vaste leeftijdsgrenzen. Scouting heeft grote invloed op de talentontwikkeling (TO). Sporters, die worden geïdentificeerd als talent krijgen extra kansen via een beter programma. Hierdoor wordt het onderlinge verschil tussen vroegrijpers en laatrijpers vergroot.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen kalenderleeftijd en ontwikkelingsleeftijd. Uit de onderzochte data blijkt dat in beide landen relatief oudere spelers/speelsters in het handbal meer ontwikkelingskansen krijgen dan hun relatief jongere leeftijdsgenoten. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de korte en de lange termijn? Het gevaar dreigt dat laatrijpers voor de handbalsport verloren gaan en dat verlies kan de handbalsport zich in beide landen eigenlijk  niet permitteren.

12 mei – 20:00 uur
Jelle Vonkx – EHF Master Coach
Thema: De invloed van de IHF-spelregels (7vs6) op de doelmannenprestatie en doelmannentraining
Niveau deelnemers = vanaf HT3
Kijk de Masterclass hier terug

Informatie over de Masterclass: De impact van de doelman op het handbalspel en het resultaat is groot, en wordt ook zo gepercipieerd. Dit wordt vooral benadrukt in de kunst om verschillende acties te kunnen ketenen: van stop tot passing, en het daarbij horende tactische meedenken. De ‘nieuwe’ IHF-spelregels hebben hierop een katalyserend effect. Doordat een doelman kan en wordt gewisseld door of voor een extra veldspeler is er een heel nieuw tactisch concept ontstaan binnen het handbalspel.

19 mei – 20:00 uur
Freek Gielen – EHF Master Coach
Thema: Zelfvertrouwen van spelers positief beïnvloeden
Niveau deelnemers = open
Kijk de Masterclass hier terug

Informatie over de Masterclass: Zelfvertrouwen is een belangrijke prestatiebepalende factor, maar er is weinig onderzoek gedaan in combinatie met de handbalsport. Het doel van dit onderzoek is om duidelijkheid te geven over de verschillende opvattingen en om coaches handvatten te geven zodat ze het zelfvertrouwen van de spelers positief kunnen beïnvloeden. Doelstelling van dit onderzoek is om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag: Is er een verschil in het ervaren van zelfvertrouwen tussen coaches en spelers en wat is hiervan de leerwinst ten gunste van het scoutingsproces van het Nederlands Handbal Verbond.

2 juni – 20:00 uur
Fred Michielsen – EHF Master Coach
Thema: Perceptueel cognitieve excellentie als individuele basis voor situationeel verdedigen
Niveau deelnemers = open
Aanmelden is niet meer mogelijk, de masterclass is tot nader order uitgesteld. 

Informatie over de Masterclass: De handbalsport binnen Nederland heeft op alle niveaus een enorme spurt meegemaakt. Handbal heeft zich geëvolueerd tot een fysiek, tactisch en technisch explosief en snelle sport, waarin beslissingen op aanvallend en verdedigend gebied in seconden genomen moet worden. Gezien de snelheid waarmee omgeschakeld wordt van aanval naar verdediging -en vice versa- heeft de verantwoordelijke coach steeds minder invloed op het resultaat van de genomen beslissing maar kan deze wel beïnvloeden! Het is daarom ook essentieel cognitieve vaardigheden getraind moeten worden.