Congres Blijf je stil of praat je erover?

Congres Blijf je stil of praat je erover?

Op 23 november 2021 vindt het congres ‘Blijf je stil of praat je erover’ plaats. Tijdens het congres, wordt ingegaan op het herkennen en bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag in de sport, waarbij we zoveel mogelijk thema’s belichten vanuit het oogpunt van de sporter.

Het Centrum Veilige Sport Nederland nodigt iedereen uit, die geïnteresseerd is in de sociale veiligheid binnen de sport, om deel te nemen aan dit congres: bestuurders, vrijwilligers, medewerkers en vertrouwenscontactpersonen van sportbonden, sportverenigingen en andere sportorganisaties, beleidsmedewerkers van de gemeente, politie, en overige betrokkenen in de sport.

Meer informatie over programma en aanmelding vind je hier