Vacature Lid Financiële Commissie

Vacature Lid Financiële Commissie

Joost Grundeken heeft besloten te stoppen als lid van de Financiële Commissie, daarom zijn we op zoek naar een nieuw lid.

Wat doet de Financiële Commissie?
De Financiële Commissie (FC) speelt een belangrijke rol in het financiële toezicht binnen het NHV.

De FC bewaakt de financiële gang van zaken binnen het NHV en stelt vast dat hierover op een goede en transparante wijze aan de Bondsvergadering wordt gerapporteerd. 
De FC vervult onafhankelijk haar taak namens de leden en wordt door de Bondsvergadering benoemd. Zaken waar je met name mee te maken krijgt zijn onder andere de begroting, budget- en risicomanagement en de jaarrekening van het NHV. 
Voorts is de FC betrokken bij ontwikkeling van financieel beleid, denken we mee over de beheeromgeving (processen) en geeft de FC advies over financiële aangelegenheden zowel aan het Bestuur als aan de Bondsvergadering

Momenteel bestaat de commissie uit drie leden: Eefje Groenendaal, Laurens van Kessel en Rachelle Philipsen.

Wie zoeken wij?
We zoeken een enthousiast lid met:
– Belangstelling voor de handbalsport in het algemeen en meer specifiek interesse in het financiële reilen en zeilen van het NHV.
– Een kritische instelling, maar met een positieve grondslag. We overtuigen elkaar en andere organen binnen het NHV op basis van argumenten.
– Een bedrijfskundige, bedrijfseconomische, accountancy of fiscale achtergrond op minimaal hbo-niveau. 

Tijdsbeslag
Enige avonden per jaar. Bij begrotings- of andere financiële presentaties bij (regio)bijeenkomsten willen we als FC graag vertegenwoordigd zijn, om vragen van leden te kunnen beantwoorden, dus dan wordt enig reizen van je gevraagd.

Heb je interesse?

Neem contact op met de Financiële Commissie via fincom@handbal.nl