Update Coronavirus 30 november

Update Coronavirus 30 november

Tijdens de laatste persconferentie heeft de regering aangekondigd dat in de periode van 28 november tot 19 december er alleen gesport mag worden tussen 05:00 en 17:00 uur. Na deze persconferentie heeft het NHV verenigingen, scheidsrechters en leden direct geïnformeerd dat we, ondanks en rekening houdend met deze beperkingen, onze handbalactiviteiten zoveel mogelijk willen laten doorgaan.

De afgelopen dagen hebben wij met verenigingen, scheidsrechters en leden contact gehad over de consequenties voor de handbalsport. Vanuit het contact horen wij vanuit verschillende invalshoeken verschillende wensen en behoeften. Sommige verenigingen verzoeken om alle competities voorlopig stil te leggen, terwijl anderen er voor pleiten om juist zoveel mogelijk door te spelen. Weer andere verenigingen willen graag doorgaan met het spelen van wedstrijden bij hun jeugdteams, maar vinden doorspelen bij de senioren lastig te organiseren. Wij hebben begrip voor ieders standpunt en specifieke situatie.

Er is de afgelopen dagen uitvoerig overleg geweest met NOC*NSF en andere sportbonden. Alle mogelijke scenario’s zijn de revue gepasseerd. Hierin willen wij een goede afweging maken voor al onze leden. Uit de inventarisatie blijkt dat de behoeften en wensen van de verenigingen erg uiteen lopen. Het NHV kiest er daarom voor om door te gaan met de handbalcompetities waar het kan. Het is aan de verenigingen om in overleg met de teams en hun leden een afweging te maken. Uiteraard kunnen de teams die vanwege de aangescherpte maatregelen geen wedstrijden willen spelen rekenen op coulance. Er zullen geen consequenties aan het niet spelen verbonden zijn.

Algemeen directeur Jaap Wals reageert hierop: “Juist in deze tijd is het in onze ogen belangrijk dat wij sport blijven aanbieden voor onze leden. Sport houdt mensen fysiek en mentaal fit en is cruciaal voor de gezondheid en weerbaarheid van de samenleving. Daarnaast heeft sporten in verenigingsverband een belangrijke functie in het sociale leven. Vanzelfsprekend willen wij onze leden competitie en training aan blijven bieden, binnen de geldende maatregelen. Hierbij kijken wij naar de standpunten van de verschillende verenigingen en hebben we respect voor elkaars mening.”

De wedstrijden die gepland staan met een eindtijd voor 17:00 uur kunnen regulier doorgang vinden, evenals de wedstrijden in de BENE-League en Eredivisie. Voor de wedstrijden met een eindtijd na 17:00 uur (uitgezonderd topcompetities) kunnen de verenigingen in onderling overleg bepalen of deze wedstrijden verplaatst worden naar een nieuw tijdstip of dat zij de ontwikkelingen afwachten en later een nieuwe datum vaststellen. Het NHV biedt verenigingen de mogelijkheid om met de seniorenteams af te wijken van de geadviseerde starttijden. Het is mogelijk om van deze regeling gebruik te maken wanneer je vanwege de aangescherpte maatregelen niet wilt spelen, omdat er geen mogelijkheden zijn om te trainen. Kijk hier voor meer informatie over het verplaatsen en/of afgelasten van wedstrijden.

Vanwege het grote aantal wijzigingen dat het NHV verwacht, willen wij verenigingen, spelers en scheidsrechters oproepen om de HandbalNL App goed in de gaten te houden. Alle wijzigingen en afgelastingen die het NHV en/of een vereniging doorvoert, zullen hierin voor iedereen inzichtelijk zijn.

Afhankelijk van de duur van de beperkingen en het aantal afgelaste wedstrijden bepaalt het NHV hoe de competitie wordt vervolgd na nieuwjaar. De competitieleiders zullen met de verenigingen contact opnemen zodra hier meer over bekend is.

Tenslotte willen wij langs deze weg onze waardering en respect kenbaar maken voor de continue inzet, aanpassingsvermogen en creativiteit van alle lokale verenigingen. Met elkaars hulp kunnen we hopelijk snel weer, zonder beperkingen, onze mooie handbalsport organiseren! Het NHV zal de ontwikkelingen de komende weekenden blijven monitoren en op basis daarvan zo nodig aanpassingen doen.