Vanaf 18 april geen uitstel meer mogelijk vanwege Corona

Vanaf 18 april geen uitstel meer mogelijk vanwege Corona

Om de voortgang van de competitie te waarborgen heeft het NHV besloten dat vanaf maandag 18 april het niet meer mogelijk is om uitstel te vragen vanwege Corona. Het NHV ziet dat de noodzaak om uitstel voor Corona aan te vragen minder aanwezig is door het fors dalende aantal coronabesmettingen en het aangepaste overheidsbeleid.

Met het besluit om vanaf 18 april geen uitstel meer te verlenen vanwege Corona gaat vanaf 18 april de reguliere regelgeving gelden voor het uitstellen van wedstrijden.

Voor het niet kunnen spelen van een wedstrijden gelden de volgende opties:

  1. De wedstrijd in onderling overleg verplaatsen. Kijk voor de reguliere regelgeving m.b.t. het verplaatsen van wedstrijden naar de voorwaarden welke zijn terug te vinden in het wedstrijdreglement NHV op pagina 25 (bijlage 2).
  2. De wedstrijd in onderling overleg definitief annuleren. Beide teams zien hierbij af van de punten. Kijk hier voor de regelgeving.
  3. Wanneer over bovenstaande opties geen afstemming kan worden bereikt, wordt het team geacht de wedstrijd te spelen. Wanneer zij niet opkomen, zal dit na het speelweekend reglementair worden afgehandeld.

Alle verenigingen hebben een nieuwsbrief ontvangen met meer informatie over de bovenstaande regelgeving en de openstaande wedstrijden in de wedstrijdsport.