Workshop nieuwe spelregels op 28 september

Workshop nieuwe spelregels op 28 september

De Internationale Handbal Federatie (IHF) heeft vier spelregelveranderingen bekendgemaakt die per 1 juli 2022 van kracht zullen zijn. De Werkgroep Spelregels heeft de wijzigingen voor het NHV verwerkt in het Nederlandse Spelregelboekje.

Informatie avonden nieuwe spelregels
Op woensdagavond 28 september organiseert het NHV een online workshop m.b.t. de nieuwe spelregels. De workshop start om 19.30 uur via Microsoft Teams. Aanmelden kan hier.

Daarnaast zullen er in iedere regio in de maand oktober Scheidsrechtercafés georganiseerd worden waarbij de scheidsrechters op alle niveaus welkom zijn om meer kennis op te doen van de spelregels. Ook zal het NHV meer informatie verstrekken over het huidige beleid rondom arbitrage. Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt in de week van 26 september.

Nieuwe spelregels
De volgende wijzigingen worden per 1 juli doorgevoerd:

  1. De invoering van een beginworp gebied met een doorsnede van 4 meter. Vanwege praktische overwegingen zal het NHV de wijziging van het beginworp gebied in eerste instantie alleen gaan invoeren in de BENE-League en de HandbalNL League. Gedurende het seizoen 2022-2023 zal er een evaluatie plaatsvinden waarbij bekeken wordt hoe en wanneer deze spelregel in de overige competities geïmplementeerd kan worden.
  2. Het maximum aantal passes wordt per 1 juli teruggebracht van 6 naar 4 indien het passief spel waarschuwingsteken is getoond door de scheidsrechters. Bij de vijfde pass zal deze door de scheidsrechter worden afgefloten.
  3. Vanaf het seizoen 2022-2023 zal er een 2-minuten tijdstraf volgen wanneer het hoofd van de keeper wordt geraakt bij een vrije schotkans. Een vrije schotkans houdt in dat de aanvaller ongehinderd kan schieten en er dus géén overtreding gemaakt wordt op de aanvaller. Ook mogen zich geen verdedigers tussen de aanvaller en de doelverdediger bevinden. Het hoofd moet het eerste punt van contact zijn met de bal én de keeper maakt géén bewuste beweging met het hoofd naar de bal. Tot slot is er een wijziging m.b.t. de diskwalificatie bij het raken van het hoofd bij een 7-meter of vrije worp. Hieronder lees je de toelichting. 
  4. De IHF maakt in de toekomst onderscheid tussen een bal met en zonder hars. Wanneer er gespeeld wordt met een bal zonder hars mag deze kleiner en lichter zijn dan de bal die wordt gebruikt met het spelen met hars. Meer informatie over het gebruik van klevende middelen vind je hier

Alle wijzigingen van de spelregels zijn terug te vinden in het spelregelboekje. De wijzigingen zijn met geel aangegeven.

Verduidelijking Spelregel 8:9d en 8:9e: Diskwalificatie bij het raken van het hoofd bij een 7-meter of vrije worp
In het verleden was de interpretatie van spelregel 8:9d dat de doelverdediger stil moest staan als hij/zij op het hoofd geraakt werd bij een 7-meterworp. In de scheidsrechtersvisie van het NHV staat dit benoemd als “het hoofd moet binnen het kader blijven”. Dat wilde zeggen dat ledematen van de doelverdediger wél mogen bewegen maar het hoofd op dezelfde plek moet blijven.

Met de introductie van de nieuwe spelregel omtrent de 2-minutenstraf voor het raken van het hoofd van de doelverdediger in open spelsituaties heeft de IHF zijn visie op bovengenoemde regel aangepast. De (sub)tekst in de spelregels dat het hoofd van de doelverdediger niet in de richting van de bal mag bewegen moet worden uitgelegd als: “Bewust met het hoofd de bal proberen te stoppen.” Dit houdt in dat het eerdergenoemde kader (ook) niet meer van toepassing is bij een 7-meterworp en dat elke situatie waarbij de doelverdediger in een normale keepersactie aan het hoofd geraakt wordt bij een 7-meterworp, moet leiden tot een diskwalificatie voor de werper.

Bovenstaande geldt daarmee ook voor regel 8:9e waarbij een vrije worp wordt genomen en de bal rechtstreeks een verdediger aan het hoofd raakt.  Het is de verantwoordelijkheid van de werper om te voorkomen dat het hoofd geraakt wordt. 

Ter verduidelijking kun je dit fragment bekijken. In deze situatie is terecht door de scheidsrechters een diskwalificatie gegeven. 

Vragen?