Vacature: Technisch Directeur NHV

Vacature: Technisch Directeur NHV

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) is de koepelorganisatie van circa 350 handbalverenigingen in Nederland met ongeveer 50.000 leden. Het NHV voert een proactief beleid om tegemoet te komen aan alle wensen en behoeften van de verenigingen, de handballers en diverse stakeholders.

Met het aanbieden van verschillende handbalvormen (zaal-,beach-, veld-, rolstoel- en G-handbal) toont het NHV aan dat het een vitale, dynamische en innovatieve top- en breedte sportbond is. De NHV-organisatie adviseert de handbalverenigingen in Nederland om in hun maatschappelijke en sportieve context (samen) sterker, ondernemender en zichtbaarder te worden. De exposure via topprestaties en aansprekende evenementen zorgen voor een toenemende waarde van de handbalsport bij publiek, media en partners.

Het bondsbureau van het NHV is gevestigd in Arnhem op sportcentrum Papendal en bestaat uit een team van meer dan 30 professionele medewerkers, stagiaires en vrijwilligers, die zich allemaal inzetten om op een efficiënte en daadkrachtige wijze de handbalsport beter, sterker en groter te laten worden.

Voor de tophandbalorganisatie en –ambities van het NHV zijn wij op zoek naar een

Technisch Directeur

De Technisch Directeur (TD) is verantwoordelijk voor het sporttechnische lange termijn beleid, gericht op het realiseren van topsportdoelstellingen en voor de inhoudelijke afstemming van de programma’s. Daarnaast draagt de Technisch Directeur zorg voor het initiëren, ontwikkelen, formuleren, implementeren en evalueren van het (top)sporttechnische beleid en bereidt mede het totale organisatiebeleid voor, teneinde een optimale ondersteuning te bieden voor de (top)sporttechnische uitvoering.

De Technisch Directeur rapporteert aan de algemeen directeur, is onderdeel van het managementteam en geeft leiding aan de afdeling topsport & talentontwikkeling op basis van de topsport- en handbalvisie van het NHV.

Wat zijn de belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden:
De TD is de schakel tussen coaches en sporters enerzijds en de algemeen directeur en het bestuur anderzijds. De functie is gericht op de aansturing van alle geledingen van de topsport: jeugdselecties, seniorenselecties, HandbalAcademies en Beach Handball. De TD werkt samen met het NHV Topsportplatform en enkele werkgroepen.

 • ontwikkelt het topsportmeerjarenplan inclusief financieel investeringsplan;
 • ontwikkelt en evalueert het meerjarensporttechnische beleid en draagt het beleid uit;
 • is verantwoordelijk dat het topsportprogramma binnen de (financiële) kaders van de begroting en subsidiegevers gerealiseerd wordt;
 • formuleert een visie op topsport en stelt doelstellingen voor de langere termijn op;
 • zorgt voor de inbedding van het topsportbeleid in het meerjarenbeleid van de organisatie;
 • geeft topsport technische input t.b.v. van de coachopleidingen;
 • realiseert een topsportprogramma dat is gericht op het bereiken van een internationale toppositie in de handbalsport;
 • is aanspreekpunt voor de koepelorganisatie NOC*NSF t.a.v. het topsportprogramma;
 • is binnen de grenzen van het vastgestelde budget bevoegd tot het nemen beslissingen die bijdragen aan het realiseren van een topsportprogramma;
 • rapporteert op vastgestelde momenten aan de algemeen directeur en het bestuur. t.a.v. de voortgang van het programma, middels managementrapportages;
 • geeft leiding aan het technische kader;
 • realiseert randvoorwaarden en zorgt voor naleving van afspraken;
 • behartigt belangen van de topsportorganisatie zowel nationaal als internationaal;
 • vergaart, ontwikkelt, innoveert en deelt kennis op sporttechnisch gebied.

Wat vragen we:
De tophandbalorganisatie en -omgeving van het NHV is een complex speelveld om in te opereren. Er spelen verschillende belangen en er zijn verschillende facetten om rekening mee te houden. Daarom is het belangrijk accent te leggen op het bedrijfsmatig en gestructureerd managen van een dynamische omgeving. Daarom vragen we:                                         

 • Een gezaghebbende, verbindende, inspirende en krachtige persoonlijkheid.
 • Ruime kennis en ervaring van de georganiseerde top(handbal)sportwereld.
 • Een aantoonbaar trackrecord in een vergelijkbare managementomgeving.
 • Gestructureerd en procesmatig sterk onderlegd, zowel flexibel als resultaatgericht ook onder moeilijke omstandigheden.
 • Kennis en ervaring met visie- en strategieontwikkeling, meerjarenbeleid en met het succesvol inrichten van topsport en talentontwikkeling.
 • Verbindend met uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Is financieel onderlegd en beschikt over peoplemanagement skills.
 • WO/HBO+ werk- en denkniveau.
 • Uitstekende mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Wat bieden we:

 • Een uitdagende managementfunctie in het hart van de tophandbalwereld.
 • Een op de functie en sector afgestemd salaris en arbeidsvoorwaardenpakket (schaal 12 CAO Sport).
 • Een inspirerende werkplek op sportcentrum Papendal met fijne, passievolle collega’s met een hart voor (top)sport.
 • Een tijdelijk dienstverband van in eerste instantie één jaar, bij goed functioneren wordt dit omgezet naar een vast dienstverband.

Interesse?
Als je geïnteresseerd bent in deze functie, over de kwaliteiten beschikt en denkt te voldoen aan het profiel, dan kun je een sollicitatiebrief en cv uiterlijk 12 maart 2023 sturen naar directie@handbal.nl. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jaap Wals (algemeen directeur) via 06-51353794.

De aard van de functie brengt met zich mee dat er bereidheid moet zijn om voor een belangrijk deel de werkzaamheden vanaf sportcentrum Papendal en op avonden en in weekenden te verrichten. Ook het verblijf in het buitenland maakt onderdeel uit van de functie.  

Als je bij het NHV komt werken, vragen wij je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen voor ingang van de arbeidsovereenkomst.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.