De nieuwe Handbalagenda 2032!

De nieuwe Handbalagenda 2032!

De Handbalagenda 2032 is het nieuwe strategisch beleidsplan van het NHV voor de komende jaren. Het is een houvast voor de keuzes die we als landelijk bondsbureau samen met de lokale handbalverenigingen maken. Welke ambities zijn er? Waar gaat er vooral tijd, geld en moeite ingestoken worden? Door middel van dit beleidsplan willen we handbal nog beter op de kaart zetten in Nederland. Tijdens de ALV zal de Handbalagenda 2032 besproken worden. Meld je hier aan voor de ALV. Danny de Ruiter geeft namens het NHV alvast antwoord op een aantal prangende vragen.

Waarom is Handbalagenda opgesteld?
Ons huidige Strategisch Plan is opgesteld in 2020. Dit is nog maar een paar jaar geleden, maar we zien dat de wereld om ons heen erg snel is veranderd in de afgelopen jaren. Dan hebben we het natuurlijk vooral over de impact van het coronavirus, maar denk ook aan andere maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zoals het nieuwe nationaal sportakkoord.

Hoe is de Handbalagenda tot stand gekomen?
We hebben twee documenten als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de nieuwe Handbalagenda; ons vorige strategisch plan (daar zitten nog veel elementen die nog goed bruikbaar zijn en dus kunnen doorlopen). Daarnaast de Sportagenda vanuit NOC*NSF, waarin de visie en strategie beschreven staan voor de totale sport in Nederland. Het is dus een herijking van ons vorige beleidsplan en daarnaast een afgeleide van de Sportagenda van NOC*NSF. We hebben de structuur van de Sportagenda ook gebruikt voor onze eigen Handbalagenda, omdat die erg duidelijk en overzichtelijk is. In het najaar van 2022 hebben we vooral veel opgehaald bij de verenigingen, tijdens de regionale clusterbijeenkomsten en door het uitzetten van een verenigingsmonitor. Daarna hebben we twee dagen met het bestuur en management team van het NHV gekeken naar de belangrijkste onderwerpen. Dit hebben we samengevat in de huidige concept-Handbalagenda en die zijn we nu aan het toetsen bij onder andere de verenigingen. We doen dat in drie online bijeenkomsten en één fysieke bijeenkomst.

Wat hebben de verenigingen en leden aan de Handbalagenda? 
Zoals eerder gezegd is de Handbalagenda een houvast voor de keuzes in de komende jaren. Als het goed is gaan verenigingen daar dus zeker iets van merken. De uitvoering van het plan start na aanstaande zomer, dus over de praktische uitwerking en de concrete activiteiten/projecten gaan we verenigingen vooral in het najaar betrekken.  

Wanneer wordt de Handbalagenda officieel vastgelegd?
De nieuwe Handbalagenda 2032 wordt op 10 juni door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Deze ALV vindt plaats op Papendal. Als de Handbalagenda is vastgesteld is niets in beton gegoten, maar is er wel een duidelijk toekomstbeeld en een kader voor wat er wel of juist niet gedaan moet worden om de handbalsport te optimaliseren. Elk seizoen wordt er een seizoensplan met concrete activiteiten (inclusief begroting) gemaakt. 

Wat zijn de voornaamste veranderingen in de Handbalagenda?
De focus ligt vooral op het krijgen van betere trainers en dan met name bij de jeugd. Daarnaast richten we ons op meer zichtbaarheid en bekendheid van handbal, door middel van bijvoorbeeld het organiseren van het WK Dames handbal in 2025. Of door het succesvolle handbal stimuleringsprogramma ‘Gooi Jij De Bal Door?’ Ook gaan we helpen om meer Beach Handball-accommodaties aan te leggen en innovatieve, flexibele competities te organiseren. Tenslotte willen we ervoor zorgen dat er meer verbinding komt binnen handbal. Denk hierbij aan verbinding tussen het bondsbureau en verenigingen, tussen verenigingen onderling, maar ook zeker lokaal met bijvoorbeeld de gemeenten. We geloven erin dat met deze keuzes de handbalsport in Nederland grote stappen kan zetten in de juiste richting.

Wat vonden de verenigingen van de recente toetsingbijeenkomsten?
Met de circa dertig verenigingen die we hebben gesproken hebben we een hele leuke en nuttige dialoog gehad over de toekomst van handbal en van de handbalverenigingen. Hiermee kunnen we de Handbalagenda aanscherpen, voordat hij wordt vastgelegd.

Hoe kunnen verenigingen nog invloed hebben op de Handbalagenda?
Alle verenigingen kunnen de concept-Handbalagenda goed bestuderen en bijvoorbeeld ook bespreken in de eigen bestuursvergadering. Klik hier voor de link. Tijdens de ALV zelf is het ook nog mogelijk om voorstellen te doen wat betreft de uiteindelijke tekst en beleidsmatige keuzes. Dat geldt ook voor het eerste seizoensplan 2023-2024.

Alle input, vragen, tips, etc. zijn van harte welkom via handbalagenda2032@handbal.nl.

Aan het eind van de Handbalagenda staat overigens ook een link naar een heel mooi, samenvattend filmpje. Het duurt maar twee en een halve minuut en geeft de essentie weer van de Handbalagenda. Onderstaand is de video te bekijken!