Huub Senden benoemd tot Lid van Verdienste

Huub Senden benoemd tot Lid van Verdienste

Op zaterdag 29 juni 2024 hebben Roel Goffin, voorzitter NHV, en Karel Schreurs, voorzitter Werkgroep competitie, een bezoek gebracht aan Huub Senden in Margraten. Daar is aan Huub Senden de oorkonde en het daarbij behorende speldje uitgereikt dat toekomt aan hem als Lid van Verdienste bij NHV, zoals in de ALV van donderdag 13 juni 2024 besloten is.

Huub Senden is vele jaren actief in de wereld van handbal. Op verenigingsgebied in de regio Margraten als trainer, coach, bestuurder, vrijwilliger, afgevaardigde naar gemeente en bond en organisator van uitjes naar interlands. In de Werkgroep Competitie was hij altijd aanwezig en had nuttige inbreng. Huub had oog voor de eigen regionale wensen voor het handbal, maar ook het vermogen om over die grenzen heen te kijken naar het algemeen belang. Helaas voor het NHV en de Werkgroep Competitie heeft hij gezien zijn gezondheid/leeftijd een stapje terug moeten zetten.

Namens het NHV willen wij Huub van harte feliciteren met deze mooie titel!


Roel Goffin (links) overhandigt de oorkonde aan Huub Senden (rechts).