Heeft onze vereniging een pestprotocol en gedragsregels opgesteld?

Heeft onze vereniging een pestprotocol en gedragsregels opgesteld?

Het pestprotocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is, over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding van de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken. Het protocol helpt het onderwerp bespreekbaar maken en geeft invulling aan een pestbeleid binnen de club. Net als met alle andere onderwerpen die te maken hebben met een Veilig Sportklimaat, is het, om resultaat te bereiken, belangrijk om met elkaar afspraken te maken over de inhoud van zo’n beleid: Hoe krijgt het beleid binnen de vereniging gestalte, wie is verantwoordelijk, wie is het aanspreekpunt? 

Klik hier voor meer info.