Meldingproces

Meldingsproces seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag
Meldingen die bij het NHV binnenkomen, worden zeer vertrouwelijk behandeld. Het is aan de melder *) te bepalen wat voor stappen er genomen worden en hoeveel vaart er achter gezet wordt. Het belangrijkste is dat hij of zij zich hier prettig bij voelt. Bij het meldpunt van het NHV zitten drie vertrouwenscontactpersonen die ervaring hebben met dit soort situaties en een slachtoffer kunnen begeleiden in de eerste opvang.

*) Meldingen kunnen (anoniem) gedaan worden door spelers, ouders, kaderleden, vrijwilligers of bestuursleden van een handbalvereniging.

Het meldingsproces ziet er als volgt uit:

Melding
Vertrouwenscontactpersonen zijn eerste aanspreekpunt
De vertrouwenscontactpersonen zijn binnen het NHV het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen van klachten rond grensoverschrijdend gedrag en grensoverschrijdend gedrag. Spelers, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen bij de vertrouwenscontactpersonen: vcp@handbal.nl.

Gesprek
Verhaal doen en vervolgstappen bespreken
Als er een melding door één van de vertrouwenscontactpersonen van het NHV ontvangen wordt, zullen zij de eerste opvang verzorgen. Bij hen kun je, volledig in vertrouwen, je verhaal doen en worden mogelijke vervolgstappen besproken.

Weging
Acties op initiatief van de melder
Na het gesprek wordt beoordeeld hoe ernstig de melding is en wat de beste vervolgstappen zijn. Besluitvorming om daadwerkelijk actie te ondernemen ligt bij de melder. Afhankelijk daarvan onderneemt het NHV acties of neemt het contact op met andere instanties.

Acties NHV
Directe ondersteuning en doorverwijzen slachtoffer

  • Het NHV wijst de melder altijd op de mogelijkheid aangifte te doen bij de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (dit instituut behandeld op verzoek van het NHV de dossiers m.b.t. seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag). Aangifte kan worden gedaan door het slachtoffer of een wettelijke vertegenwoordiger. Door een straf van de Tuchtcommissie kan een dader onmiddellijk van het speelveld geweerd worden.
  • Afhankelijk van de ernst van de situatie en de behoefte van de melder, schakelen de vertrouwenscontactpersonen van het NHV de expertise van het vertrouwenspunt sport van het NOC*NSF in. Daar werken professionals die je verder persoonlijk kunnen begeleiden. Met hen wordt het vervolgtraject bepaald en indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
  • Het NHV ondersteunt en adviseert verenigingen bij het omgaan met deze situatie.

Indien nodig wordt er hulp geboden met het opzetten van preventief beleid bij de verenigingen, zoals het instellen van VOG’s bij vrijwilligers of een vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging.

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom de Oranjedames!

Klik hier om ons te volgen