Opleidingen: Licentie 4. Mutatie vereniging

Het mutatieformulier dient ingevuld te worden indien sprake is van wijziging(en) tijdens het seizoen ten opzichte van het formulier Licentie 4 Aanmelding vereniging.