Toelichting invullen wedstrijdstatus

Het komt, om wat voor reden dan ook, een wedstrijd niet (uit)gespeeld kan worden en dat dit in de HandballNL App geregistreerd dient te worden.

Om het voor de scheidsrechters gemakkelijker te maken, onderstaande toelichting:

Uitgespeeld

–       Registratie van de gegevens: waarschuwing, uitsluitingen. Diskwalificatie, rust- en eindstand

Gestaakt onvoldoende spelers uitelftal/team

–       Bij aanvang van een wedstrijd dienen zich minstens 5 spelers op het speeloppervlak te bevinden. Het aantal spelers van een team mag gedurende de gehele wedstrijd, inclusief de verlengingen, worden aangevuld tot 14 spelers.

–       Daalt het aantal spelers van een team gedurende de wedstrijd beneden de 5, dan kan worden doorgespeeld. Het wordt aan het oordeel van de scheidsrechters overgelaten, of en wanneer de wedstrijd moet worden gestaakt.

–       De scheidsrechters hebben het recht de wedstrijd te onderbreken of te staken. Voordat een beslissing tot staken wordt genomen, moeten alle mogelijkheden om de wedstrijd voort te zetten worden bekeken.

–       Aangeven tijd van staken.

Gestaakt onvoldoende spelers thuiselftal/team

–       Bij aanvang van een wedstrijd dienen zich minstens 5 spelers op het speeloppervlak te bevinden. Het aantal spelers van een team mag gedurende de gehele wedstrijd, inclusief de verlengingen, worden aangevuld tot 14 spelers.

–       Daalt het aantal spelers van een team gedurende de wedstrijd beneden de 5, dan kan worden doorgespeeld. Het wordt aan het oordeel van de scheidsrechters overgelaten, of en wanneer de wedstrijd moet worden gestaakt.

–       De scheidsrechters hebben het recht de wedstrijd te onderbreken of te staken. Voordat een beslissing tot staken wordt genomen, moeten alle mogelijkheden om de wedstrijd voort te zetten worden bekeken.

–       Aangeven tijd van staken

Gestaakt wegens ongeval

–       Aangeven tijd van staken

–       en (indien mogelijk) blessure van betrokkene registreren.

–       Email zenden naar competitie@handbal.nl

Gestaakt wegens wanordelijkheden

Indien een wedstrijd gestaakt dient te worden wegens wanordelijkheden:

–       Aangeven tijd van staken

–       Registeren reden van staken

–       Rapport opmaken en zenden naar tuchtrecht@handbal.nl

Gestaakt wegens weeromstandigheden

Indien een wedstrijd gestaakt dient te worden wegens weeromstandigheden:

–       Aangeven tijd van staken

–       Registeren reden van staken

–       Email zenden naar competitie@handbal.nl