Verzekeringen

Begin 2013 hebben alle verenigingen een schrijven ontvangen van AON dat er geen collectieve verzekering meer bestaat voor de verenigingen van het NHV. Deze informatie is onjuist. De collectieve verzekering is slechts via een andere tussenpersoon afgesloten.

Alle verenigingen zijn vanaf 1 januari 2013 collectief verzekerd voor € 0,80 per lid. In dit bedrag is de verhoogde assurantiebelasting al verwerkt. 
 
Klik hier voor de ongevallenverzekering.
Klik hier voor de aansprakelijkheidsverzekering.
Klik hier voor het schadeformulier ongevallen.
Klik hier voor het schadeformulier aansprakelijkheid.

Het ingevulde schadeformulier dient gestuurd te worden naar het NHV, Postbus 64, 6860 AB Oosterbeek t.a.v. financiële administratie.

Verzekeringen