Handbal gaat door, maar zonder publiek

Handbal gaat door, maar zonder publiek

Het NHV heeft kennis genomen van de additionele maatregelen, die het kabinet maandag 28 september heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen gaan in op dinsdag 29 september 18.00 uur en worden na enkele weken geëvalueerd.

Enkele van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen: het niet toelaten van publiek bij sportwedstrijden en het niet openen van sportkantines. Het NHV wijst handbalverenigingen (en -fans) op hun verantwoordelijkheid om hier vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur gehoor aan te geven.

Over de consequenties van het totaalpakket aan nieuwe maatregelen is het NHV in overleg met NOC*NSF. Het NHV komt zo spoedig mogelijk met een nadere reactie en aan de hand van die informatie werkt het NHV ook de pagina met veel gestelde vragen en antwoorden bij. 

Lees hier de veel gestelde vragen over het Coronavirus en sport. 

De maatregelen rondom de coronacrisis hebben in veel sectoren impact, waaronder de amateursport.

Er is een tijdelijke subsidieregeling waar sportclubs gebruik van kunnen maken. De tegemoetkoming kan uiterlijk 11 oktober worden aangevraagd.