Update Coronavirus 4 november

Update Coronavirus 4 november

Op dinsdagavond 2 november heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat er passende maatregelen nodig zijn vanwege het oplopende aantal besmettingen. Daarbij wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden.

Het NHV heeft overlegd met NOC*NSF en de andere sportbonden over de afgekondigde coronamaatregelen. Zoals aangegeven door het Kabinet moeten die nieuwe maatregelen ingaan op 6 november.

Coronatoegangsbewijs voor de sport
Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De inzet van een coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan rondgaan. Voor georganiseerde indoor sportbeoefening vanaf 18 jaar dien je in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs. Voor de handbalsport betekent dit dat zowel bij trainingen als wedstrijden iedereen een QR-code dient te tonen. Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn worden van deze regel uitgezonderd. Zowel bij professionele als amateurwedstrijden is het coronatoegangsbewijs verplicht voor het publiek vanaf 18 jaar.

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Binnen de sporthallen dient men in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs en is een mondkapje dus niet verplicht.

Meer aandacht voor de basisregels
Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Onder de basisregels wordt verstaan:

  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Competities gaan door
De handbalcompetities kunnen binnen de huidige maatregelen doorgang vinden. Maarten-Jan de Koning, manager competitie, zegt hierover: “Het is voor de handbalsport belangrijk dat wij onze leden sport kunnen blijven aanbieden. Wij zijn blij dat dit binnen de huidige maatregelen nog steeds mogelijk blijft, maar betreuren de manier waarop. Natuurlijk wordt er veel gevraagd van onze verenigingen, leden en vrijwilligers, maar wij hebben de afgelopen periode gezien dat wij tot veel instaat zijn wanneer wij met z’n allen de schouders er onder zetten. ”

Protocol niet opkomen vanwege Corona besmetting
Wanneer een team niet kan spelen vanwege spelers met Corona gerelateerde klachten zijn er een aantal stappen die de vereniging kan nemen. Lees hier meer over de procedure voor het annuleren van wedstrijden i.v.m. Corona.

Protocol niet opkomen vanwege invoeren Coronatoegangsbewijs
Wanneer een team onvoldoende spelers heeft vanwege de invoer van het coronatoegangsbewijs kan je hier het protocol vinden voor het afmelden voor de desbetreffende wedstrijd.

Klik hier voor de veel gestelde vragen over Corona en competitie. 
Klik hier voor het landelijk protocol verantwoord sporten. 
Klik hier voor de FAQ van NOC*NSF. 

Zodra meer informatie bekend is, zullen we deze delen via de website