Spelregelwijzigingen per 1 juli 2022

Spelregelwijzigingen per 1 juli 2022

De Internationale Handbal Federatie (IHF) heeft vier spelregelveranderingen bekendgemaakt die per 1 juli 2022 van kracht zullen zijn. De Werkgroep Spelregels heeft de wijzigingen voor het NHV verwerkt in het Nederlandse Spelregelboekje.

Nieuwe spelregels
De volgende wijzigingen worden per 1 juli doorgevoerd:

  1. De invoering van een beginworp gebied met een doorsnede van 4 meter. Vanwege praktische overwegingen zal het NHV de wijziging van het beginworp gebied in eerste instantie alleen gaan invoeren in de BENE-League en de HandbalNL League. Gedurende het seizoen 2022-2023 zal er een evaluatie plaatsvinden waarbij bekeken wordt hoe en wanneer deze spelregel in de overige competities geïmplementeerd kan worden.
  2. Het maximum aantal passes wordt per 1 juli teruggebracht van 6 naar 4 indien het passief spel waarschuwingsteken is getoond door de scheidsrechters. Bij de vijfde pass zal deze door de scheidsrechter worden afgefloten.
  3. Vanaf het seizoen 2022-2023 zal er een 2-minuten tijdstraf volgen wanneer het hoofd van de keeper wordt geraakt bij een vrije schotkans. Een vrije schotkans houdt in dat de aanvaller ongehinderd kan schieten en er dus géén overtreding gemaakt wordt op de aanvaller. Ook mogen zich geen verdedigers tussen de aanvaller en de doelverdediger bevinden. Het hoofd moet het eerste punt van contact zijn met de bal én de keeper maakt géén bewuste beweging met het hoofd naar de bal. Tot slot blijft de oude situatie van kracht dat bij het raken van het hoofd van de doelverdediger bij een 7-meterworp er nog steeds een diskwalificatie volgt.
  4. De IHF maakt in de toekomst onderscheid tussen een bal met en zonder hars. Wanneer er gespeeld wordt met een bal zonder hars mag deze kleiner en lichter zijn dan de bal die wordt gebruikt met het spelen met hars. Meer informatie over het gebruik van klevende middelen vind je hier

Alle wijzigingen van de spelregels zijn terug te vinden in het spelregelboekje. De wijzigingen zijn met geel aangegeven.