Archief van
Archieven: FAQ's

Wordt iedereen bij onze vereniging met respect behandeld?

Wordt iedereen bij onze vereniging met respect behandeld?

Plezier in de sport is de basis voor een leven lang handballen. Het NHV heeft de ambitie dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht van iedereen (bestuurders, trainers, begeleiders en ouders). Daarom hebben…

Lees Meer Lees Meer

Heeft onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon aangesteld?

Heeft onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon aangesteld?

Binnen het NHV fungeren vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten en kunnen zij mensen doorverwijzen naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties. Bij het NHV werken drie opgeleide vertrouwenscontactpersonenwaar verenigingen, die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag binnen de…

Lees Meer Lees Meer

Heeft onze vereniging een pestprotocol en gedragsregels opgesteld?

Heeft onze vereniging een pestprotocol en gedragsregels opgesteld?

Het pestprotocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is, over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding van de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken. Het protocol helpt het onderwerp bespreekbaar maken en geeft invulling aan een pestbeleid binnen…

Lees Meer Lees Meer

Hebben al onze trainers en coaches een VOG?

Hebben al onze trainers en coaches een VOG?

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het trainen of coachen van minderjarigen….

Lees Meer Lees Meer

Is onze vereniging inclusief, waar iedereen welkom is?

Is onze vereniging inclusief, waar iedereen welkom is?

Meisjes/vrouwen die zich een jongen/man voelen en jongens/mannen die een meisje/vrouw willen zijn: in de sport komen deze spelers soms in de problemen als ze een verandering ondergaan naar het andere geslacht. ‘Wanneer kan ik in een jongensteam spelen als…

Lees Meer Lees Meer