Coronavirus en handbal

Coronavirus en handbal

Klik hier voor de veel gestelde vragen over Corona en competitie. 
Klik hier voor het specifieke handbalprotocol Corona en wedstrijden.
Klik hier voor de veel gestelde vragen over Corona en scheidsrechters.
Klik hier voor het landelijk protocol verantwoord sporten. 
Klik hier voor de FAQ van NOC*NSF. 

Klik hier voor de handreiking crowdmanagement. 

Kijk voor meer informatie over de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus op de website van het RIVM

Update 1-12-2020
De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid.
 
Tijdens het sporten is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht.
Tijdens het geven van een les, training, of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmerd. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.
 
Alle informatie kun je hier terugvinden.

Update 18-11
De sinds 4 november aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus worden niet verlengd en we gaan per 19 november 00.00 uur terug naar de maatregelen zoals die gelden sinds het instellen van de gedeeltelijke lockdown van 13 oktober. Dat heeft het kabinet dinsdagavond laten weten. 

Voor de handbalsport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in groepjes van maximaal vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten. Voor de jeugd tot achttien jaar gelden uitzonderingen. De jeugd tot achttien jaar mag blijven handballen in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil.

Update landelijk protocol en FAQ NOC*NSF
Het landelijk protocol verantwoord sporten en de FAQ NOC*NSF is geüpdatet op basis van de afgekondigde aanvullende maatregelen die ingaan per 19 november.  Bekijk hier de nieuwe versie van het landelijk protocol verantwoord sporten en de FAQ van NOC*NSF.

Update 17-11
Financiële regelingen voor verenigingen n.a.v. Corona-maatregelen
Er zijn momenteel verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de Corona-maatregelen op te vangen. We zetten deze regelingen hier op een rij en schetsen huidige de stand van zaken per regeling.

Update 5-11
Update landelijk protocol en FAQ NOC*NSF
Het landelijk protocol verantwoord sporten en de FAQ NOC*NSF is geüpdatet op basis van de afgekondigde aanvullende maatregelen die ingaan per 4 november 22.00 uur.  Bekijk hier de nieuwe versie van het landelijk protocol verantwoord sporten en de FAQ van NOC*NSF.

Update 4-11
Coronamaatregelen aangescherpt en verlengd
Voor trainingen wordt de groepsgrootte voor senioren in ieder geval voor de komende 2 weken teruggebracht van 4 naar 2 personen. Ook worden de huidige maatregelen tot midden december verlengd. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen blijven trainen en hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Update 14-10-2020
Op dinsdagavond 13 oktober om 19.00 uur heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De aangekondigde maatregelen zullen in ieder geval de komende vier weken van kracht zijn en gaan in op woensdag 14 oktober om 22:00 uur.

Deze maatregelen hebben gevolgen voor de handbalsport. Alle handbalcompetities van het NHV worden per direct stilgelegd tot en met 10 november. Dit geldt voor alle competities van het NHV, zowel voor de senioren als jeugd, op alle niveaus.

Jeugd tot en met 17 jaar mag door blijven trainen in teamverband, hierbij zijn onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club toegestaan.

Naast de sportkantines moeten nu ook de douches en kleedkamers gesloten worden.

Deze maatregelen hebben, bovenop de ontwikkelingen van de afgelopen weken, veel impact op het verdere verloop van de competities. Het NHV werkt de mogelijke scenario’s uit voor het vervolg van de competitie.  De uitkomst zal mede afhankelijk zijn van de duur van de huidige situatie.

Lees hier het vernieuwde sportprotocol. 

Update 13-10-2020
Op dinsdagavond 13 oktober om 19:00 uur heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben gevolgen voor de sport en dus ook voor het handbal.

Het NHV heeft hierover nauw overleg met sportkoepel NOC*NSF en andere sportbonden. Wij hopen alle betrokkenen bij de handbalsport snel te kunnen voorzien van sport specifieke informatie.

Update 29-09-2020

Het NHV heeft kennis genomen van de additionele maatregelen, die het kabinet maandag 28 september heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen gaan in op dinsdag 29 september 18.00 uur en worden na enkele weken geëvalueerd.

Enkele van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen: het niet toelaten van publiek bij sportwedstrijden en het niet openen van sportkantines. Het NHV wijst handbalverenigingen (en -fans) op hun verantwoordelijkheid om hier vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur gehoor aan te geven.

Over de consequenties van het totaalpakket aan nieuwe maatregelen is het NHV in overleg met NOC*NSF. Het NHV komt zo spoedig mogelijk met een nadere reactie en aan de hand van die informatie werkt het NHV ook de pagina met veel gestelde vragen en antwoorden bij. 

Lees hier de veel gestelde vragen over het Coronavirus en sport. 

De maatregelen rondom de coronacrisis hebben in veel sectoren impact, waaronder de amateursport.

Er is een tijdelijke subsidieregeling waar sportclubs gebruik van kunnen maken. De tegemoetkoming kan uiterlijk 11 oktober worden aangevraagd.

Update 22-09-2020

Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregio’s in Nederland extra maatregelen van kracht. 

De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. 

Er zijn 3 maatregelen afgekondigd:

 • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
 • Er is een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen, of daar gelegenheid voor te geven. Deze maatregel raakt de sport niet tenzij je sportteam uit meer dan 50 personen bestaat of je voor een specifieke groep van meer dan 50 personen wat organiseert zoals een bedrijfsuitje op je sportpark.
 • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht, dus óók voor sportactiviteiten op/in sportaccommodatie.

De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte in/op binnen, of buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging. Daarnaast kunnen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio nemen. Het melden dient te geschieden aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Op dit moment richten de veiligheidsregio’s dit meldingsproces in.

Het actuele advies aan sportclubs in deze veiligheidsregio’s is daarom op dit moment nóg steeds: 

 • Zorg ervoor dat er altijd een corona-coördinator (herkenbaar) aanwezig is op de vereniging. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden!)
 • ‘Better safe than sorry’: Neem contact op met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te melden en aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden bij de voorzitter van de veiligheidsregio.

Wij hopen op korte termijn meer informatie te kunnen delen over de wijze waarop uiteindelijk gemeld dient te worden.

Klik hier voor de brief die de VSG gisteren aan de gemeenten over bovenstaande heeft gezonden.

Update 18-8-2020 protocol verantwoord sporten

Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan. Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd.

Het protocol verantwoord sporten is aangepast op de per 10 augustus geldende regels. Indien nieuwe maatregelen van het kabinet daartoe aanleiding geven, kunnen op een later moment opnieuw aanpassingen van het protocol plaatsvinden. Op de website vindt u steeds de meest actuele versie. Klik hier voor het protocol. 

Kijk voor meer informatie over de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus op de website van het RIVM

Update 29-06-2020

Door de versoepeling van de maatregelen voor alle doelgroepen, mogen we naast buiten sporten per 1 juli ook binnen sporten. Maar hoe voldoe je als vereniging aan alle richtlijnen vanuit de overheid? Wij helpen je graag verder.

Protocollen 
Het NHV heeft naar aanleiding van de persconferentie op woensdag 24 juni samen met andere sportbonden en NOC*NSF de eerder gepubliceerde protocollen herzien, waarbij handbal in alle vormen – binnen de door de kabinet gestelde richtlijnen – per 1 juli weer mogelijk is.  

In het algemeen landelijk protocol voor de gehele sport is binnensport toegevoegd.
Klik hier voor het arbitrageprotocol. 

Op naar het nieuwe seizoen! 
We zijn erg blij dat deze stap gezet wordt zodat we geleidelijk op kunnen bouwen richting het spelen van wedstrijden in het nieuwe seizoen. In de praktijk zal lang niet iedereen vanaf 1 juli de zaal in gaan. We horen ook geluiden van clubs die de eerste periode in augustus/ september (deels) buiten blijven trainen. Goed om hier binnen je club over na te denken en met elkaar keuzes in te maken.  

Gebruik protocol  
NOC*NSF heeft namens de sportbonden via de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) alle gemeenten geïnformeerd over het aangepaste algemeen landelijk protocol. De verdere uitwerking en afspraken kunnen nu door aanbieders lokaal in overleg met de gemeente en de exploitant van de accommodatie worden gemaakt.  
 
Beschikbare protocollen 
Landelijk protocol voor de sport 

Aanvullende tips met betrekking tot ventilatie en hygiëne  
In het landelijke protocol staan maatregelen genoemd die genomen moeten worden met betrekking tot ventilatie en hygiëne. Voordat je start met handbal is het belangrijk om bij de beheerder/eigenaar van de accommodatie navraag te doen of het gebouw voldoet aan het bouwbesluit en daarbij globale uitleg te vragen hoe het gebouw is gebouwd in relatie tot ventilatie en op welke wijze eventueel gezorgd kan worden dat de ventilatie in orde is. Als de ventilatie niet in orde is, dan kan er op die sportlocatie nog niet gestart worden. Goed om hierin mee te nemen is dat ventilatie alleen werkt als er lucht wordt ingebracht en afgezogen; als er ramen/deuren opengezet dienen te worden moet je daarom altijd aan twee kanten iets openzetten. Bij het openzetten van ramen/deuren, in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, bestaat de kans dat de vloer glad wordt en daarmee het risico op blessures (te) groot wordt. Mogelijk kan voor intensievere delen van de training zoals een conditietraining uitgeweken worden naar buiten naar bijvoorbeeld een grasveld naast de sporthal.  

Overleg tevens met de beheerder/eigenaar van de accommodatie op welke wijze er voorzien wordt in de hygiëne maatregelen en wat er van jullie als huurder verwacht wordt. De exploitant zal naar verwachting voorzien in het handen wassen vooraf en na afloop van het sporten via handen was punten en/ of desinfect. Voor jullie als huurder wordt waarschijnlijk verwacht dat je de sportmaterialen die je gebruikt na iedere training zelf reinigt. Zorg dat de sportmaterialen door zo min mogelijk mensen aangeraakt worden en dat deze na gebruik worden gereinigd. 

Communicatiemiddelen 
Als vereniging kan je gebruik maken van de communicatiemiddelen die beschikbaar zijn gesteld door NOC*NSF aangezien meerdere sporten samenkomen binnen dezelfde sporthal. Ga op zoek naar een samenwerking met andere sportverenigingen om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor iedereen!  

Communicatiemiddelen NOC*NSF

Sportkantines per 1 juli 
Per 1 juli kunnen sportkantines weer opgestart worden. Daarbij komen vele aspecten kijken waar rekening mee gehouden dient te worden. Deze checklist helpt om de juiste stappen te zetten. 
Bij het openstellen van je sportkantine per 1 juli is het van belang om de regels van de Rijksoverheid in acht te nemen en de protocollen op van Koninklijke Horeca Nederland op te volgen. 

Bekijk hier de checklist kantines en overige hulpmiddelen 

Wat te doen als er een besmetting wordt geconstateerd binnen je vereniging? 
Het is belangrijk om sporters bewust te maken van hun verantwoordelijkheid; zowel voor zichzelf als voor anderen. Spreek daarom af dat als iemand die getraind heeft klachten krijgt die bij Corona horen diegene thuisblijft en zich zo snel mogelijk laat testen. Bij een positieve test treedt het protocol van de GGD in werking waarbij bron- en contactonderzoek wordt gedaan. Zorg dat je als club de communicatielijnen vooraf met de trainers afstemt (wie informeert wie en wanneer).  

Update 25-06-2020

Per 1 juli worden de beperkingen voor sporten, zowel in de zaal als buiten, voor alle leeftijdsgroepen opgeheven. Dat is een van de uitkomsten van de persconferentie van het kabinet van woensdagavond.

Deze versoepeling betekent dat handbal zowel binnen als buiten vanaf 1 juli zonder beperkingen mogelijk wordt. Wel benadrukte premier Rutte in de persconferentie dat iedereen zich zo veel mogelijk aan zowel de 1,5 meter afstandsregel als aan de hygiënevoorschriften van het RIVM dient te houden. Het NHV past de protocollen voor handbal zo snel mogelijk aan om duidelijk te maken aan welke regels en richtlijnen trainingen en wedstrijden moeten voldoen. De nieuwe protocollen worden zo snel mogelijk op de website en de HandbalNL App gecommuniceerd.

Klik hier voor het vernieuwde protocol van NOC*NSF.

Update 18-06-2020

Openstelling douches en kleedkamers
De douches en kleedkamers van de buitensportlocaties kunnen per 15 juni weer opengesteld worden (dus niet in de sporthal).

Openen sportkantines
Wat betreft de sportkantines hierin is het KHN-protocol leidend, hier vindbaar. Een dezer dagen komt er op https://nocnsf.nl/sportprotocol  ook een checklist beschikbaar, ter ondersteuning van een soepele opstart van het openstellen van de sportkantines. Ook zal er signing voor in de sportkantine beschikbaar komen.

Protocol zomerkampen
NOC*NSF heeft in samenwerking een sportversie van gemaakt van het protocol zomerkampen bij sportverenigingen. Dit protocol is vindbaar op https://nocnsf.nl/sportprotocol. Het is gebaseerd op een protocol dat is samengesteld door organisaties aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Voor de uitgebreide en originele versie kijk op: www.wijgaanopzomerkamp.nl.

Mulier Instituut onderzoekt sport- en beweeggedrag van kinderen tijdens de coronamaatregelen
De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn al een tijdje versoepeld. Kinderen hebben weer de mogelijkheid om te trainen bij sportverenigingen. Maar hoe ziet dat eruit? Door deze vragenlijst met de ouders van de jeugdleden (4 t/m 12 jaar) van uw sportbond te delen, krijgen wij inzicht in hoe kinderen in tijden van corona sporten en bewegen. Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking! 

Update 29 mei 2020

Op 28 mei heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt per 1 juni ook een versoepeling door te voeren voor de groep 13 tot en met 18 jaar.

Voor deze groep geldt dat zij vanaf 1 juni niet langer de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden tijdens de trainingen. Voor jeugd tot en met 18 jaar gelden per 1 juni daarom de regels zoals die ook gelden bij de groep tot en met 12 jaar.

Het is nog altijd niet toegestaan wedstrijden of interne toernooien te organiseren. Wel kunnen de twee leeftijdscategorieën (t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar) nu tegelijkertijd of zelfs door elkaar heen op een veld trainen.

Deze versoepeling biedt het NHV ook ruimte meer mensen op een veld toe te staan tijdens trainingen. 

Per 1 juni geldt vanuit het NHV voor handbaltrainingen op het veld voor jeugd tot en met 18 jaar GEEN beperking in het aantal personen.

Deze aanpassing is ook opgenomen in het handbalspecifiek protocol.
Bekijk hier de FAQ over het handbalspecifiek protocol. 

Let op: personen van 19 jaar en ouder dienen te allen tijde de 1,5 meter afstand in acht te nemen, dus ook tijdens de eigen trainingen én tijdens het begeleiden van de jeugd op de velden! Tijdens trainingen van senioren blijft bovendien een maximaal aantal van 14 personen per veld gelden.

Update 11 mei 2020

Leeftijdscategorie 19 jaar en ouder

Vanaf 11 mei mogen handballers van 19 jaar en ouder de trainingen weer hervatten. De algemene richtlijnen én de richtlijnen voor de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar, die beschreven zijn in het Handbalspecifiek protocol gelden ook voor de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder. 

Voor de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder geldt echter:

 • Op één handbalveld zijn maximaal 14 spelers.

Verder geldt nu in algemene zin (voor alle leeftijdscategorieën):

 • De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden.
 • De verschillende leeftijdscategorieën binnen een vereniging dienen elkaar zo min mogelijk te kruisen.

Voor de geüpdatete algemene hygiëneregels én de regels omtrent samenwerkingen tussen gemeentes, sportaanbieders, bestuursleden, sportaccommodaties, welzijnsorganisaties en openbare ruimtes verwijst het NHV naar het landelijke sportprotocol.

Bekijk ook de FAQ pagina voor de veel gestelde vragen over het handbal protocol. 

Protocol Handbal – verantwoord sporten kinderen t/m 18 jaar 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • wil je in de openbare ruimte een sportactiviteit organiseren (dus niet op een bestaande sportaccommodatie), stem dit eerst met de gemeente af of controleer of dit bij de gemeente is toegestaan. En/of welke faciliteiten en materialen je mag gebruiken;
 • bied je sportactiviteiten aan maar heb je geen buitenruimte? Maak dan afspraken met de beheerder/eigenaar van een bestaande sportaccommodatie en zorg dat je op de hoogte bent van de regels die voor die accommodatie zijn vastgesteld;
 • stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;
 • zorg dat ten allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten;
 • stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje);
 • neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht;
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
 • instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
 • zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs;
 • stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt;
 • hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie;
 • zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
 • zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 • houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. Zorg dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters.Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;
 • zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • bereid je training goed voor. Vanaf 19 jaar geldt, houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
 • zorg dat er in de leeftijdsgroep vanaf 19 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 18 jaar en vanaf 19 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep vanaf 19 jaar waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was of desinfecteer je handen na iedere training;
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Voor sporters

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • sporters vanaf 19 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 18 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor ouders en verzorgers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Operationeel plan vanaf 19 jaar: 

 Afstand en ruimte

 • De 1,5 meter afstandsregel, maximaal 14 personen op een heel veld buiten
  • We gaan trainen in kleine groepjes.
  • We gaan trainen zonder contact op 1,5 meter afstand van elkaar.
  • We gaan technische skills trainen gecombineerd met fysieke vormen met minimale afstand van 1,5 meter tussen de sporters op het veld.
  • We trainen met de minimale bezetting van maximaal 2 begeleiders (trainer/(para)medicus). Staf blijft op minimaal 1,5 meter afstand.

Attributen/Voorwerpen

 • Gemeenschappelijk gebruik (ballen), hygiëne
  • We zorgen vooraf voor goede hygiëne m.b.t. handen schoonmaken en ontsmetten e.d.
  • We zorgen dat de materialen die we gebruiken niet een besmettingshaard gaan vormen:
   • Iedere sporter eigen bal, eigen bidon.
   • Ander trainingsmateriaal (bijv. pionnen) wordt alleen door trainer aangeraakt. Hij/zij draagt hierbij handschoenen.
  • Vereniging is verantwoordelijk voor desinfectie materiaal. Niet alleen voor handen maar ook voor materialen.
  • Controle op desinfectie voor, tijdens en na training is onder verantwoordelijkheid trainer.

Accommodatie

 • Entree, routing, toezicht, hygiëne
  • Accommodatie betreft buitenveld vereniging.
  • Sporters komen en gaan met eigen vervoer of worden gebracht door ouder.
  • Ouder mag kind alleen afzetten en weer ophalen, maar blijft daarbij in de auto.
  • Sporters worden 15 minuten voor de training verwacht en worden buiten de accommodatie opgewacht door de trainer.
  • Er wordt een planning gemaakt zodat er voldoende tijd zit tussen de verschillende groepen.
  • De trainer is verantwoordelijk voor het noodzakelijke toezicht op het gebruik van de accommodatie c.q. de sportspecifieke veiligheid.
  • De trainer is verantwoordelijk voor ontsmetting.
  • Wanneer regels door sporter niet wordt nageleefd is direct weg van de accommodatie.
  • Routing binnen én rondom de accommodatie een heenweg en een terugweg, waarbij je andere sporters niet – of op 1,5 meter afstand – tegen kan komen is de verantwoordelijkheid van de vereniging.
  • Sporters en staf douchen thuis.

Medisch

 • Diagnose, Monitoring, Toezicht
  • Zoals boven vermeld blijven de RIVM richtlijnen van toepassing.

Fasering

Na de op 15 maart afgekondigde maatregelen zijn ook de teamsporten in fase 1 beland. In deze fase is alleen individueel in de thuissituatie gesport. In de fase 2 wordt binnen de op 21 april afgekondigde maatregelen de sportspecifieke training hervat. Op 6 mei zijn deze maatregelingen uitgebreid en mogen ook volwassenen weer sporten. Zodra de ‘afstandsbeperkende  maatregelen’ (1,5 meter) worden opgeheven zullen de teamsporten in fase 3 belanden waarbij de volledige teamtrainingen weer kunnen worden uitgevoerd. In fase 4 zullen ook wedstrijden, competities en events weer worden toegevoegd aan het programma. Er worden tot 1 september geen zaal-, veld- of Beach handbal wedstrijden georganiseerd. 

Aanbeveling clubs:

 • Kinderen tot 18 jaar mogen in de buitenlucht weer trainen. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan. Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om de afspraken die we met elkaar maken nagekomen worden.
 • Sporters vanaf 19 jaar mogen alleen training hervatten, waarbij de 1,5 meter afstand aangehouden moet worden. In groepen van maximaal 14. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om de afspraken na te leven.
 • Wanneer een club bovenstaande niet kan garanderen – om welke reden dan ook – adviseren wij jullie om de trainingen niet te herstarten.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit protocol? Neem dan contact op met informatie@handbal.nl
Klik hier voor de FAQ over het Corona protocol. 
Klik hier voor de veel gestelde vragen over het Coronavirus en de handbalsport. 
Download hier de posters die zijn ontwikkeld  met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters. (Scroll naar beneden op de pagina)

Update 07-05-202

Woensdag 6 mei heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Het NHV heeft momenteel contact met NOC*NSF en het RIVM, die gezamenlijk werken aan een algemeen sportprotocol. Aan de hand van dit protocol, dat voor of in het weekend verschijnt, komt het NHV zo spoedig mogelijk met een (update van het) handbalspecifiek protocol, waarin duidelijk wordt op welke manier handballers van negentien jaar en ouder vanaf 11 mei mogen trainen. Op de door het kabinet geschetste gewenste situatie vanaf 1 september kan het NHV pas in een later stadium ingaan, gezien het voorbehoud dat hier nog aan verbonden is.

Update 24-04-2020 t/m 06-05-2020

Protocol Handbal – verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en vanaf 13 jaar

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Op 6 mei is iedereen boven de 13 jaar daar ook aan toegevoegd. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Met dit protocol willen we de handbalverenigingen richting geven hoe te handelen en  aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Dit document is gebaseerd op het officiële document van Vereniging Sport Gemeenten (VSG). Klik hier voor het document van VSG. Het protocol van VSG wijzigt constant aan de hand van de nieuwe maatregelen. Dit document is leidend, het door ons beschreven protocol is sportspecifiek aangevuld. De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

De vereniging die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de verenigingen over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • wil je in de openbare ruimte een sportactiviteit organiseren (dus niet op een bestaande sportaccommodatie), stem dit eerst met de gemeente af of controleer of dit bij de gemeente is toegestaan. En/of welke faciliteiten en materialen je mag gebruiken;
 • bied je sportactiviteiten aan maar heb je geen buitenruimte? Maak dan afspraken met de beheerder/eigenaar van een bestaande sportaccommodatie en zorg dat je op de hoogte bent van de regels die voor die accommodatie zijn vastgesteld;
 • stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;
 • zorg dat ten allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten;
 • stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje);
 • neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht;
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
 • instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
 • zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs;
 • stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt;
 • hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie;
 • zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
 • zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 • houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. Zorg dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters.Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;
 • zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • bereid je training goed voor. Vanaf 13 jaar geldt, houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
 • zorg dat er in de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en vanaf 13  jaar is op geen enkel moment toegestaan;
 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep vanaf 13 jaar waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was of desinfecteer je handen na iedere training;
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Voor sporters

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • sporters vanaf 13 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor ouders en verzorgers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Operationeel plan vanaf 13 jaar:

 Afstand en ruimte

 • De 1,5 meter afstandsregel, maximaal 14 personen op een heel veld buiten
  • We gaan trainen in kleine groepjes.
  • We gaan trainen zonder contact op 1,5 meter afstand van elkaar.
  • We gaan technische skills trainen gecombineerd met fysieke vormen met minimale afstand van 1,5 meter tussen de sporters op het veld.
  • We trainen met de minimale bezetting van maximaal 2 begeleiders (trainer/(para)medicus). Staf blijft op minimaal 1,5 meter afstand.

Attributen/Voorwerpen

 • Gemeenschappelijk gebruik (ballen), hygiëne
  • We zorgen vooraf voor goede hygiëne m.b.t. handen schoonmaken en ontsmetten e.d.
  • We zorgen dat de materialen die we gebruiken niet een besmettingshaard gaan vormen:
   • Iedere sporter eigen bal, eigen bidon.
   • Ander trainingsmateriaal (bijv. pionnen) wordt alleen door trainer aangeraakt. Hij/zij draagt hierbij handschoenen.
  • Vereniging is verantwoordelijk voor desinfectie materiaal. Niet alleen voor handen maar ook voor materialen.
  • Controle op desinfectie voor, tijdens en na training is onder verantwoordelijkheid trainer.

Accommodatie

 • Entree, routing, toezicht, hygiëne
  • Accommodatie betreft buitenveld vereniging.
  • Sporters komen en gaan met eigen vervoer of worden gebracht door ouder.
  • Ouder mag kind alleen afzetten en weer ophalen, maar blijft daarbij in de auto.
  • Sporters worden 15 minuten voor de training verwacht en worden buiten de accommodatie opgewacht door de trainer.
  • Er wordt een planning gemaakt zodat er voldoende tijd zit tussen de verschillende groepen.
  • De trainer is verantwoordelijk voor het noodzakelijke toezicht op het gebruik van de accommodatie c.q. de sportspecifieke veiligheid.
  • De trainer is verantwoordelijk voor ontsmetting.
  • Wanneer regels door sporter niet wordt nageleefd is direct weg van de accommodatie.
  • Routing binnen én rondom de accommodatie een heenweg en een terugweg, waarbij je andere sporters niet – of op 1,5 meter afstand – tegen kan komen is de verantwoordelijkheid van de vereniging.
  • Sporters en staf douchen thuis.

Medisch

 • Diagnose, Monitoring, Toezicht
  • Zoals boven vermeld blijven de RIVM richtlijnen van toepassing.

Fasering

Na de op 15 maart afgekondigde maatregelen zijn ook de teamsporten in fase 1 beland. In deze fase is alleen individueel in de thuissituatie gesport. In de fase 2 wordt binnen de op 21 april afgekondigde maatregelen de sportspecifieke training hervat. Op 6 mei zijn deze maatregelingen uitgebreid en mogen ook volwassenen weer sporten. Zodra de ‘afstandsbeperkende  maatregelen’ (1,5 meter) worden opgeheven zullen de teamsporten in fase 3 belanden waarbij de volledige teamtrainingen weer kunnen worden uitgevoerd. In fase 4 zullen ook wedstrijden, competities en events weer worden toegevoegd aan het programma. Er worden tot 1 september geen zaal-, veld- of Beach handbal wedstrijden georganiseerd. 

Aanbeveling clubs:

 • Kinderen tot 12 jaar mogen in de buitenlucht weer trainen, in groepen van maximaal 20 kinderen per handbalveld. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan. Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om de afspraken die we met elkaar maken nagekomen worden.
 • Sporters vanaf 13 jaar mogen alleen training hervatten, waarbij de 1,5 meter afstand aangehouden moet worden. In groepen van maximaal 14. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om de afspraken na te leven.
 • Wanneer een club bovenstaande niet kan garanderen – om welke reden dan ook – adviseren wij jullie om de trainingen niet te herstarten.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit protocol? Neem dan contact op met informatie@handbal.nl
Klik hier voor de FAQ over het Corona protocol. 
Klik hier voor de veel gestelde vragen over het Coronavirus en de handbalsport. 
Download hier de posters die zijn ontwikkeld  met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters. (Scroll naar beneden op de pagina)

Update 23-04-2020

Dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen dienen tot en met 28 april gesloten te blijven. Vanaf 29 april mag de handbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht, mits de gemeente hiermee akkoord is.

Bij de jeugdtrainingen dienen de hygiënemaatregelen van het RIVM te worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat er tijdens het sporten 1,5 meter afstand gehouden dient te worden, voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dit niet. Alleen trainingen (en tot en met 12 jaar onderlinge wedstrijden) zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden en kleedkamers blijven gesloten.

Regie bij gemeenten, NHV werkt aan protocol
De regie bij het weer openstellen van de accommodatie voor de jeugd ligt bij de gemeenten, die daar afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. De aanpak kan per gemeente verschillen. Deze georganiseerde sportactiviteiten kunnen in overleg met de gemeente ook in de openbare buitenruimte plaatsvinden.

Het NHV werkt momenteel samen met NOC*NSF, de andere sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) aan een algemeen sportprotocol, dat door het RIVM dient te worden goedgekeurd. In dit protocol wordt aangegeven hoe men veilig kan sporten, volgens de richtlijnen van het RIVM. In navolging hierop komt het NHV met een handbalspecifiek protocol, dat eerst ook de goedkeuring van het RIVM dient te krijgen. Het NHV verwacht rondom het weekend met een definitief protocol voor de verenigingen te komen, zodat hun jeugd – mede met toestemming van de gemeente – vanaf 29 april weer van handbal kan genieten. Dit handbalspecifieke protocol kan door verenigingen naar de eigen situatie worden verfijnd en de gemeente zal hierop handhaven.

Volwassenen
Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Wandelen, fietsen of hardlopen in de buitenruimte blijft toegestaan waarbij de 1,5 meter afstand ook dan in acht moet worden genomen. Daarbij is het dringende advies om die groep uit niet meer dan twee personen te laten bestaan.

Topsport
Het kabinet heeft besloten trainingen van topsporters onder duidelijke voorwaarden en op aangewezen locaties mogelijk te maken. De op dit moment gesloten sportaccommodaties mogen alleen voor deze groepen weer worden gebruikt. 

Deze beperkte heropening van de sport is voorlopig tot 20 mei van kracht.

Horecavoorzieningen sportverenigingen
De horecavoorzieningen van de sportverenigingen blijven net als de rest van de horeca in Nederland nog gesloten. Ook het algemene verbod op samenkomsten blijft voorlopig gehandhaafd. Het verbod op het organiseren van vergunningsplichtige evenementen is verlengd tot 1 september.

Meer informatie
Meer informatie over de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus vind je op de website van het RIVM. Op onze eigen website vind je een overzicht van de updates en een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden daarop.

Update 28-03-2020

Vandaag heeft het ministerie van Economische Zaken de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Maatregelen zoals het sluiten van alle sportaccommodaties. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona . Op die website kunt u ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Wij bestuderen deze regeling en de impact ervan om te bezien in hoeverre getroffen sportverenigingen en sportondernemers hiermee geholpen zijn. Wij blijven, samen met onze partners in de sport, in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om gezamenlijk de schade aan de sportinfrastructuur in Nederland door de coronacrisis zoveel als mogelijk te beperken.

Update 24-03-2020

Gisterenavond (23 maart) heeft het kabinet tijdens een persconferentie nieuwe, strengere maatregelen tot 1 juni 2020 afgekondigd.
Iedereen in Nederland wordt door deze maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook onze handbalactiviteiten.

Nu duidelijk geworden is dat een herstart van onze handbalcompetities niet meer mogelijk is, heeft het bondsbestuur van het NHV besloten alle competities 2019/2020 met ingang van heden als beëindigd te beschouwen. Dit heeft diverse consequenties voor wat betreft de eindrangschikking en de daarbij behorende promoties en degradaties.

Het spijt ons te moeten mededelen, dat de competitie 2019/2020  geen reglementaire promotie/degradatie kent. Ook daar waar een team al reeds zeker van promotie dacht te zijn of op een plaats stond die mogelijk promotie tot gevolg kon hebben.

Het bondsbestuur is zich bewust van de teleurstelling die dit besluit met zich meebrengt. Met name voor alle teams in de verschillende competities die in de rangschikking bovenaan stonden.  

Het bondsbestuur is echter weloverwogen tot dit besluit gekomen. Daar waar promoties zijn, zullen er namelijk ook degradaties plaats moeten vinden. De competitie was in veel gevallen echter nog in een dusdanige beslissende fase, dat zij het niet verantwoord vindt de promotie- / degradatieregeling te handhaven.

In het overzicht hieronder vind je de verdere consequenties voor de verschillende competities en (eind) toernooien.

Wedstrijdsport

 1. Huidige stand is eindstand.
  1. Er zijn geen kampioenen.
  2. Er zal op de competitie 2019/2020 geen reglementaire promotie-/degradatieregeling van toepassing zijn.
  3. Promotie/degradatie is wel mogelijk op basis van het Wedstrijdreglement artikel 30 lid 3. https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/06/19-06-16-Wedstrijdreglement-NHV.pdf
  4. Een vereniging kan bij het bondsbestuur aangeven met een team vrijwillig te willen promoveren of te degraderen. Het bondsbestuur zal vervolgens kijken naar de mogelijkheden hiervoor. Verenigingen kunnen dit kenbaar maken via het Digitaal wensen en opmerkingen formulier zaal en veld
  5. Waar er meerdere gegadigden zijn voor één plek, wordt op basis van het principe “huidige stand is eindstand” beoordeeld wie er het meeste recht heeft op promotie of degradatie.
  6. Rechten tot het spelen van Europees handbal zullen worden verdeeld op basis van de eindstand in de reguliere competitie.
  7. Rechten tot directe plaatsing voor de 1/8 finales van de nationale beker in het seizoen 2020/2021 vallen terug naar de eindstand van de reguliere competities.

Breedtesport (Zaal):

 1. Huidige stand is eindstand.
  1. Er zijn geen kampioenen.
  2. Voor teams uitkomend in de breedtesport is de mogelijkheid aanwezig om zich voor komend seizoen in te schrijven in de wedstrijdsport.

Breedtesport (Veld- en Beachcompetitie) gaat niet door tot 1 juni:

 • Wij zullen de komende periode kijken naar de mogelijkheden om z.s.m. weer te gaan handballen na 1 juni.

De volgende (eind) toernooien gaan niet door of zijn niet doorgegaan:

 1. BENE-League Final4 (14/15 maart)
 2. NK C en B Jeugd dames (18/19 april)
 3. Rangorde wedstrijden (18/19 april)
 4. NK Breedtesport C- en B-jeugd meisjes en jongens in Boekel (april/mei)
 5. Landelijke beker competitie (21 mei)
 6. Regionale bekertoernooien
 7. Beach Handball tour 2019-2020 (wedstrijdsport)
  1. De Beach Handball Tour wordt nietig verklaard, inclusief reeds behaalde resultaten en ranking.
  2. Toernooien in juni zullen vooralsnog wel gewoon door kunnen gaan, maar tellen niet mee voor de Beach Handball Tour.
 8. NK Beach Handball (wedstrijdsport) vooralsnog, in de huidige vorm.
 9. Regionale finales en het NK Schoolhandbal

Update 12-03-2020
Alle handbalwedstrijden tot en met 6 april zijn afgelast. Ook alle opleidingen van het NHV zijn in deze periode afgelast. Hiermee volgt het NHV de adviezen van het RIVM en het kabinet op. Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en u ook oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. 

Update 03-03-2020 tot en met 11-03-2020

Inmiddels zijn er nieuwe maatregelen getroffen. Lees hier alle informatie over de gevolgen voor de handbalcompetitie. Bekijk deze pagina voor de veelgestelde vragen over het Coronavirus en handbal. 

In verband met het coronavirus heeft het NHV meerdere vragen ontvangen.
Voor de wedstrijdsport en breedtesport gaan wij hier verschillend mee om.
Voor teams uit de regio Noord Brabant geldt hierin een afwijkend advies.

Noord Brabant

Gezien de door de autoriteiten voor Noord Brabant aangegeven mogelijk ontwrichtende ernst van de situatie dragen wij onze leden op om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s om alle sportwedstrijden – tot en met 17 maart af te gelasten. Ons advies geldt voor alle sportclubs in Noord Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.

Teams in de wedstrijdsport moeten hiervoor het volgende formulier invullen. https://www.handbal.nl/niet-gespeelde-wedstrijd-wedstrijdsport-wegens-coronavirus/
Voor teams in de breedtesport is er onderstaand formulier.
https://www.handbal.nl/niet-gespeelde-wedstrijd-breedtesport-wegens-coronavirus/

 

Wedstrijdsport

Voor de wedstrijden in de wedstrijdsport (buiten Noord-Brabant) hanteren wij de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF. Het NHV houdt de situatie vanzelfsprekend ook zelf in de gaten en is aanwezig bij de besprekingen met het RIVM en NOC*NSF, zodat we gemotiveerd besluiten kunnen nemen en daarnaar kunnen handelen.

Vooralsnog is er geen aanleiding om wedstrijden te annuleren. Wanneer de richtlijnen hiervoor wijzigen, communiceren we dat met onze verenigingen. 

Zolang de richtlijnen van het RIVM het toestaan om vrijuit te reizen en deel te nemen aan sportactiviteiten, gaan we er vanuit dat teams in de wedstrijdsport de vastgestelde wedstrijd spelen. Daar waar enkele spelers of technische staf niet aan een wedstrijd deel kunnen nemen i.v.m. persoonlijke keuzes, vragen we betreffende vereniging het team aan te vullen met spelers vanuit lagere teams.

We zitten in een beslissend stadium van de competitie, waarbij het lastig is om wedstrijden, die niet doorgaan, op een later tijdstip in te halen. Om tot een eindklassering te komen, past het NHV het wedstrijdreglement, Artikel 38 (5. en 9.) en Artikel 42 (1.A.) toe indien een team niet opkomt bij de te spelen wedstrijd.

https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/06/19-06-16-Wedstrijdreglement-NHV.pdf

We hebben begrip voor bijzondere situaties en de persoonlijke afwegingen van spelers en teams. Bij twijfel is het daarom goed om met de competitiemedewerkers te bellen over de alternatieven en de consequenties.

Breedtesport

Voor wedstrijden in de breedtesport (buiten Noord-Brabant) hanteren wij onderstaande richtlijnen
Indien je als team, n.a.v. de berichtgeving, ervoor kiest om een wedstrijd niet te spelen, verzoeken we de vereniging die zich afmeldt om op het machformulier ‘niet gespeelde wedstrijd breedtesport wegens coronavirus’ in te vullen https://www.handbal.nl/niet-gespeelde-wedstrijd-breedtesport-wegens-coronavirus/ en te verzenden (u ontvangt een ontvangstbevestiging).

Vervolgens dient de vereniging die zich afmeld de tegenstander te informeren, om aan te geven dat de wedstrijd i.v.m. de bijzondere omstandigheden niet door kan gaan.

De thuisspelende vereniging informeert de verenigingsscheidsrechter en de accommodatie indien nodig.

De thuisspelende vereniging (scheidsrechter) dient de wedstrijdstatus op afgelast te zetten, door in het DWF op de drie puntjes rechtsboven in de balk naast Wedstrijdformulier te klikken. NB: U hoeft in deze gevallen geen contact op te nemen met het NHV. Wedstrijden in de breedtesport worden in principe niet opnieuw door het NHV vastgesteld, tenzij deze van belang zijn voor de eindstand m.b.t. kampioenschap in de poule. Wanneer beide partijen de wedstrijd toch willen inhalen, dan is dit uiteraard mogelijk. De thuisspelende vereniging is hierbij bepalend, omdat deze de zaalruimte opnieuw beschikbaar moet stellen.

Wedstrijd Oranjedames

Wij volgen de ontwikkelingen en het advies van het RIVM en NOC*NSF met betrekking tot evenementen. Op dit moment is er geen reden om de wedstrijd in Ahoy af te gelasten. 

Beleefdheden

Binnen onze handbalsport is het een goed gebruik om elkaar een hand te geven en een prettige wedstrijd toe te wensen. Conform de richtlijnen van het RIVM vragen we u dringend om dit achterwege te laten.

Verspreiding coronavirus voorkomen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig;
 • Geen handen schudden
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Advies RIVM

Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

 • China (inclusief: Macau en Hongkong)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië of Ligurië

neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Ben je in één van deze gebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten of koorts, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt.  Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook  een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts. 

Communicatie vanuit het NHV

Mochten de richtlijnen van het RIVM wijzigen en er aanvullende beperkingen opgelegd worden, dan beraden wij ons opnieuw over de eventuele consequenties die dit zal hebben op het verloop van diverse (na-)competities en de invulling van eventuele kampioenschappen, promoties en degradaties. Vanzelfsprekend informeren we onze verenigingen en leden daarover.