Update Coronavirus: 26 november

Update Coronavirus: 26 november

Op vrijdagavond 26 november heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn omtrent het Coronavirus. Zoals aangekondigd zullen onderstaande maatregelen per 28 november 17.00 uur ingaan. De maatregelen gelden tot minimaal zaterdag 18 december.

Handbalwedstrijden mogen plaatsvinden tot 17.00 uur

Het kabinet heeft aangekondigd dat competitie voor de amateursport tijdelijk niet na 17.00 uur mag plaatsvinden. Het is hierdoor niet mogelijk om wedstrijden na 17.00 uur aan te vangen of uit te spelen. De aangekondigde maatregelen hebben ook effect op de geplande wedstrijden voor aankomende zondag. Deze wedstrijden met een eindtijd na 17.00 uur zullen z.s.m. als afgelast worden genoteerd in Sportlink. Uiteraard zijn de verenigingen toegestaan om de wedstrijden op een ander tijdstip te spelen. Wanneer zij een nieuwe aanvangstijd hebben, kunnen zij deze hier doorgeven.

Voor wedstrijden die in de periode van maandag 29 november t/m zaterdag 18 december gepland staan heeft het NHV i.v.m. de aanvangstijd een procedure opgesteld. De wedstrijden die op de vrijdag om 12.00 uur voor het desbetreffende weekend nog ingepland staan op een aanvangstijd die niet toegestaan is volgens de richtlijnen van de overheid worden door het bondsbureau op afgelast gezet. Kijk hier voor de procedure. Wanneer de verenigingen bij een wedstrijd in de wedstrijdsport eerder op de hoogte zijn van het niet doorgaan van de wedstrijd, willen wij hen verzoek om dit door te geven via dit formulier. Voor de landelijke bekercompetitie zullen de speelrondes centraal verplaatst worden. Verdere informatie volgt later.

Wij geven verenigingen het advies om in onderling overleg de mogelijkheden te bekijken om wedstrijden, waar de aanvullende maatregelen betrekking op hebben, te verplaatsen naar een nieuwe aanvangstijd of een nieuwe speeldatum die past binnen de overheidsrichtlijnen. Wij streven er naar om zoveel mogelijk wedstrijden te blijven faciliteren.

Maarten-Jan de Koning, manager competitie, zegt over de aanvullende maatregelen: “We willen zoveel mogelijk handbal blijven faciliteren binnen de beperkende maatregelen en stimuleren verenigingen om dit met elkaar mogelijk te maken. Wij begrijpen dat we hiermee veel vragen van onze verenigingen en de vrijwilligers. Samen zetten we onze schouders er onder voor onze mooie sport en voor onze leden.”

Trainingen voor amateursport

Voor verenigingen is het toegestaan om met de teams uit de amateursport in training te blijven. Echter, ook hier gelden de beperkende maatregelen dat trainingen alleen mogen plaats vinden tot 17.00 uur. Maarten-Jan de Koning: “Wij zijn enorm teleurgesteld dat we geen trainingen meer in de avond mogen aanbieden. Wij zijn ons er van bewust dat dit grote uitdagingen voor de verenigingen met zich meebrengt om de teams wedstrijdfit te houden. Wij vertrouwen hierbij op de creativiteit van onze clubs en handbaltrainers om spelers op andere manieren, die passen binnen de overheidsrichtlijnen, in deze periode fit te houden. Voor veel teams zal het gevolg namelijk zijn dat zij niet kunnen trainen. We hopen zo snel mogelijk de trainingen in de avonduren weer te kunnen hervatten.”

Heb jij inspiratie nodig voor jullie training? Kijk hier voor een aantal voorbeelden.

Coronatoegangsbewijs blijft verplicht voor trainingen en wedstrijden (uitgezonderd topsport)
Het coronatoegangsbewijs zal verplicht blijven voor het organiseren van sportactiviteiten. Voor de voortgang van de handbalsport betekent dit dat iedereen een QR-code dient te tonen. Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn worden van deze regel uitgezonderd.

Om veilig te kunnen sporten is het belangrijk dat we ons houden aan de huidige coronamaatregelen. Uit cijfers blijkt dat 52% van de sportclubs in Nederland het coronatoegangsbewijs (CTB) slechts gedeeltelijk controleert en 35% zelfs helemaal niet. Dit is zorgelijk. We roepen daarom dringend op om ook op jouw vereniging het coronatoegangsbewijs goed te controleren. Ook het checken van een geldig ID-bewijs hoort bij deze controle. Voor binnenruimtes op sportlocaties is vanaf 18 jaar een CTB verplicht.

Topsport mag doorgang vinden

Er geldt een uitzondering voor de teams die uitkomen in de topsport. Binnen de handbalsport zijn dit de teams uitkomend in de BENE-League en de Eredivisie. Deze teams vallen buiten de beperkende maatregelen en mogen blijven trainen en wedstrijden spelen in de avonduren.

Protocol niet opkomen vanwege Corona besmetting
Wanneer een team niet kan spelen vanwege spelers met Corona gerelateerde klachten zijn er een aantal stappen die de vereniging kan nemen. Lees hier meer over de procedure voor het annuleren van wedstrijden i.v.m. Corona.

Protocol niet opkomen vanwege invoeren Coronatoegangsbewijs
Wanneer een team onvoldoende spelers heeft vanwege de invoer van het coronatoegangsbewijs kan je hier het protocol vinden voor het afmelden voor de desbetreffende wedstrijd.

Klik hier voor de veel gestelde vragen over Corona en competitie. 
Klik hier voor het landelijk protocol verantwoord sporten. 
Klik hier voor de FAQ van NOC*NSF. 
Klik hier voor de toolkit coronamaatregelen. 

Zodra meer informatie bekend is, zullen we deze delen via de website.